Thuis in uw branche

Herzieningsregeling gedifferentieerde premie Awf

Signalering

  • Publicatiedatum: 1-2-2023

Als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans geldt sinds 1 januari 2020 een premiedifferentiatie voor de Awf-premie (WW).

Om misbruik/omzeiling van de regels te voorkomen, kent het wettelijke regime bepalingen op grond waarvan toepassing van de lage premie onder voorwaarden achteraf moet worden herzien. Een van de regels is de zogenoemde 30%-herzieningsregel. Hoewel deze 30%-herzieningsregeling al per 1 januari 2020 was ingevoerd, is deze voor de jaren 2020 en 2021 als gevolg van de covid-pandemie buiten werking gesteld. Deze herzieningsregeling komt derhalve voor het eerst over 2022 aan de orde.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.