Thuis in uw branche

Hoge Raad gaat om: Geen verplichte herwaardering bij inbreng

Signalering

  • Publicatiedatum: 8-9-2014

Op 11 juli 2014 heeft de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen over de al dan niet verplichte herwaardering bij de inbreng in een samenwerkingsverband.

Let op! Deze signalering is na 8 september 2014 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

De Hoge Raad heeft beslist dat herwaardering bij inbreng in een samenwerkingsverband op grond van goed koopmansgebruik achterwege kan blijven wanneer een activum voor een hogere waarde dan de geldende (fiscale) boekwaarde wordt ingebracht en de inbrengende ondernemer een belang bij het activum behoudt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.