Thuis in uw branche

Overdracht minderheidsbelang en aftrek van voorbelasting

Signalering

  • Publicatiedatum: 14-5-2014

Aan- of verkoop van een aandelenpakket gaat veelal gepaard met de nodige advieskosten. De vraag is vervolgens of de btw die door de adviseur(s) in rekening wordt gebracht, aftrekbaar is als voorbelasting.

De Hoge Raad heeft over die vraag een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU. Het betreft een geval waarin een minderheidsdeelneming werd verkocht. Inmiddels heeft het HvJ EU die vragen beantwoord en heeft de Hoge Raad ook zijn eindoordeel geveld.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.