Thuis in uw branche

Verzameling (potentiële) procedures EVRM/VWEU

Signalering

  • Publicatiedatum: 2-4-2024

In opinies, columns en (lopende) jurisprudentie komt soms de vraag op of een (onderdeel in) bepaalde regeling mogelijk strijdig is met het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) of het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Een voorbeeld hiervan zijn procedures inzake strijdigheid met artikel 1 EP/EVRM.

In deze signalering is een aantal van deze in de literatuur, kranten en anderszins genoemde (potentiële) procedures verzameld. Hiermee wordt u geïnformeerd over onderwerpen waarover mogelijk discussie inzake strijdigheid met het EVRM of het VWEU zou kunnen bestaan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.