Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 2-1-2012

Belastingplan 2012: wijzigingen per 1 januari 2012

Nieuwsbrief
Het pakket Belastingplan 2012 is op 20 december 2011 door de Eerste Kamer aangenomen en daarmee definitief geworden. In deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van de aanstaande wijzigingen.

Ook leest u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke wetsvoorstellen van het pakket belastingplan 2012. De meeste voorgestelde maatregelen gaan in op 1 januari 2012.

Er zijn ook onderwerpen die ten opzichte van de oorspronkelijk bij Prinsjesdag ingediende voorstellen niet zijn gewijzigd. Deze hebben wij uiteraard ten opzichte van de eerste Nieuwsbrief die naar aanleiding van Prinsjesdag is gepubliceerd, ongewijzigd in de nieuwsbrief laten staan.

Deze notitie is na 2 januari 2012 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.