Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 14-1-2019

Aanpassingen in de Wet OB 1968 per 1 januari 2019

Praktijkhandreiking

Deze praktijkhandreiking behandelt de fiscale wijzigingen per 1 januari 2019. Aan de orde komen het verlaagde btw-tarief, de wijziging van de sportvrijstelling, de behandeling van vouchers, de aanscherping van de eisen voor toepassing van het nulprocent-tarief voor zeeschepen en de wijzigingen e-commerce.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 14 januari 2019 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

De wijzigingen in de kleineondernemersregeling (KOR) komen summier aan de orde. Hierover verschijnt een aparte praktijkhandreiking.

Update 14 januari 2019: Op Overheid.nl staat vermeld dat in de situatie waarin een ondernemer het factuurstelsel toepast en er gefactureerd wordt in januari 2019 voor een prestatie die heeft plaats gevonden in 2018, het tarief van 9% van toepassing is. Wij achten dit onjuist aangezien de prestatie in 2018 plaats heeft gevonden en gaan uit van een tarief van 6%. Onze motivatie hiervoor kunt u teruglezen in paragraaf 2.4 van deze praktijkhandreiking.