Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 7-2-2014

Btw privégebruik auto voor en vanaf 1 juli 2011

Praktijkhandreiking
Met ingang van 1 juli 2011 zijn de regels met betrekking tot de btw-correctie priv├ęgebruik auto aanzienlijk gewijzigd. In deze praktijkhandreiking gaan we nader in op de gevolgen van de wetswijziging per 1 juli 2011.

Wij richten ons daarbij in eerste aanleg op de wettelijke kaders van de regeling tot en met 30 juni 2011 en de regeling vanaf 1 juli 2011 en gaan vervolgens in op de wijze waarop deze regelingen in de aangifte van het laatste tijdvak van 2011 verwerkt kunnen worden.

Met de Belastingdienst is een collectieve regeling afgesproken voor het massaal indienen van bezwaren. In het laatste hoofdstuk van deze praktijkhandreiking gaan we nader in op deze collectieve regeling en de stand van zaken tot nu toe.

SRA heeft over de btw correctie privégebruik auto ook een signalering uitgebracht.