Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 1-12-2022

Het UBO-register

Praktijkhandreiking

Het UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden. Voor vrijwel alle rechtspersonen en rechtsvormen geldt dat de UBO in dit register moet worden ingeschreven. Daarbij geldt voor op 27 september 2020 bestaande entiteiten dat de inschrijving uiterlijk op 27 maart 2022 moet plaatsvinden. Het is duidelijk dat dit in veel gevallen nog niet is gebeurd. Het is belangrijk uw klanten op de uiterste termijn te attenderen!

In deze PH zijn de ontwikkelingen na september 2020 verwerkt, inclusief diverse vragen die aan bureau vaktechniek SRA zijn gesteld, maar er wordt niet langer ingegaan op overgangsperikelen die voor 27 maart 2022 speelden.

Update 1 december 2022: Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gepubliceerd in de gevoegde zaken C-37/20 en C-601/20 ten aanzien van het UBO-register. Het Hof concludeert hierbij kort gezegd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder van het algemeen publiek toegang moet krijgen tot UBO-informatie, onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Kamer van Koophandel gevraagd nu tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.

Zodra er nadere ontwikkelingen zijn zullen deze in deze praktijkhandreiking worden opgenomen. Vooralsnog is de praktijkhandreiking ten opzichte van de versie van 5 juli 2022 echter niet gewijzigd.