Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 31-1-2018

Kan een schenking optreden bij trouwen?

Praktijkhandreiking

Per 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht van kracht. De gevolgen voor de schenk- of erfbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk, zijn thans niet altijd duidelijk in de situaties waarin de echtelieden een afwijkende gerechtigdheid tot bepaalde tot de gemeenschap behorende goederen overeenkomen.

In deze PH wordt hier aandacht aan besteed.