Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 19-4-2016

Kwalificerende buitenlands belastingplichtige

Praktijkhandreiking
Met ingang van 1 januari 2015 is artikel 7.8 Wet IB 2001 in werking getreden. Deze regeling betreft de fiscale behandeling van de zogenoemde kwalificerende buitenlands belastingplichtige.

In deze praktijkhandreiking wordt nader op deze regeling ingegaan. Het belang om als kwalificerende buitenlands belastingplichtige te worden aangemerkt is dat daardoor in Nederland (onder voorwaarden) gebruik kan worden gemaakt van bepaalde aftrekposten die een buitenlands belastingplichtige normaal gesproken niet in Nederland zou hebben.