Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 2-1-2023

Wijzigingen belastingen vanaf 2023

Praktijkhandreiking

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 onder meer het wetsvoorstel Belastingplan 2023, het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3, het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 en het wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen.

Deze praktijkhandreiking bevat de belastingplannen van het kabinet uit deze wetsvoorstellen waarmee de Eerste Kamer op 20 december 2022 instemde. De aangenomen maatregelen zijn op 1 januari 2023 in werking getreden of treden op een later moment in werking. Sommige maatregelen gaan in met terugwerkende kracht.

In de update van 2 januari 2023 zijn verwerkt: 

  • de memories van antwoord Wetsvoorstel Belastingplan 2023
  • de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 van 25 november 2022
  • de nota’s naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2023
  • de Fiscale verzamelwet 2023
  • de Overbruggingswet box 3 van 2 december 2022
  • de kabinetsreactie op het SEO-evaluatierapport fiscale beleggingsinstelling (fbi) en vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) van 9 december 2022 
  • de kabinetsreactie op evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen van 2 december 2022 
  • en een brief van 15 december 2022 over een vermeend lek in de partnerregeling box 3. 

Op 20 december 2022 stemde de Eerste Kamer in met de wetsvoorstellen.

Let op! Deze praktijkhandreiking zal na 2 januari 2023 niet meer geactualiseerd worden. Over bepaalde onderwerpen uit de praktijkhandreiking zullen in de loop van 2023 nog nieuwe berichten/praktijkhandreikingen/signaleringen verschijnen, onder meer over het rechtsherstel en de Overbruggingswet box 3.