Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 15-11-2016

Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl): lastenverlaging op arbeid

Praktijkhandreiking
Eind 2015 is het wetsvoorstel 'Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)' aangenomen. Deze praktijkhandreiking gaat in op de onderdelen LKV en LIV, alsmede de berekening en uitbetaling van deze tegemoetkomingen.
Let op! Deze praktijkhandreiking is na 15 november 2016 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit twee onderdelen:

  1. een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking. Hiertoe worden de bestaande premiekortingen voor deze doelgroepen met ingang van 1 januari 2018 omgevormd tot loonkostenvoordelen (LKV's). 
  2. een loonkostenvoordeel met ingang van 1 januari 2017 voor werkgevers die werknemers met loon tussen 100% en 120% van het wettelijke minimumloon (WML) in dienst hebben: een lage-inkomensvoordeel (LIV).

Deze praktijkhandreiking is een update van de praktijkhandreiking die eind 2015 is uitgebracht. Er zijn wijzigingen aangebracht in de hoofdstukindeling (het LIV staat nu in hoofdstuk 2 en het LKV in hoofdstuk 3), Inhoudelijke wijzigingen hebben zich met name voorgedaan in paragraaf 2.1 (verhoging van 120% naar 125% WML), paragraaf 2.2 (verhoging van 120% naar 125% WML en toevoeging wijze berekening uurloon WML op basis van 40-urige werkweek), paragraaf 3.4 (wijze en termijn aanvraag doelgroepverklaring) en paragraaf 4.4 (toevoeging sancties bij onjuiste aanvraag of gegevensverstrekking).