Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 10-5-2023

Vpb wijziging buitenlandse belastingplicht ab-belangen

Signalering

Niet alleen in de inkomstenbelasting vormt een aanmerkelijk belang aanleiding voor een specifieke regeling van de belastingplicht. Ook in de vennootschapsbelasting kan dit spelen.

Als een niet naar Nederlands recht opgericht lichaam met de feitelijke leiding buiten Nederland een aanmerkelijk belang houdt in een in Nederland gevestigd lichaam, is namelijk sprake van mogelijke belastingplicht voor dat aanmerkelijk belang. Dit is echter alleen onder nadere voorwaarden aan de orde. Deze update bevat actuele wet- en regelgeving.