Sla menu over
Thuis in uw branche

Standpunten kennisgroepen

Regelmatig nemen kennisgroepen van de Belastingdienst een standpunt in over hoe een bepaalde wettelijke regel naar het oordeel van de Belastingdienst moet worden uitgelegd en toegepast.

Belastingdienst

De standpunten kennisgroepen kunnen worden aangemerkt als beleid van de Belastingdienst (zie ook Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het niet publiceren van kennisgroepstandpunten, 21 oktober 2022, 2022Z17157). Ze geven uitleg aan wet- en regelgeving in een specifiek geval en zijn bindend voor de inspecteurs. Belastingplichtigen kunnen zich op dit beleid beroepen, maar zijn daar niet per se aan gehouden.

Het staat eenieder vrij om binnen de grenzen van de wet tot een andere beoordeling te komen, maar voor zover dit afwijkt van een standpunt van de kennisgroepen is van belang dat cliënten worden geïnformeerd over het feit dat de Belastingdienst (mogelijk) een ander standpunt in zal nemen. In die zin zijn de standpunten van de kennisgroepen dan ook van belang zowel bij het verzorgen van aangiften van cliënten als bij het uitbrengen van een advies aan cliënten.

De standpunten die kennisgroepen vanaf november 2022 hebben ingenomen zijn gepubliceerd op de website kennisgroepen.belastingdienst.nl en daarmee voor iedereen toegankelijk.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60