Thuis in uw branche

Toekomst BOR en DSR

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting

  • Publicatiedatum: 16-11-2022
Glazen bol

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting is onzeker. Hoe lang blijven deze regelingen nog in hun huidige vorm bestaan? Uit eerdere berichtgeving vanuit de Rijksoverheid lijkt naar voren te komen dat de BOR en DSR niet vóór 2024 zullen worden gewijzigd. Er is op dit moment echter nog niets concreets besloten of opgenomen in een wetsvoorstel door het kabinet.

Kabinetsstandpunt

Een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA om al per 1 januari 2023 wijzigingen door te voeren zal het in de Tweede Kamer niet voor die invoeringsdatum halen. Bovendien wordt een kabinetsstandpunt pas in november verwacht. Het kabinet heeft namelijk aangekondigd in november 2022 met een reactie op de evaluatie van het CPB ‘Fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht’ te komen. Die reactie kan alsdan naar verwachting niet meer worden verwerkt in per 1 januari 2023 in werking te treden wetgeving. 

Vooruitzien

Desondanks lijkt het verstandig om nu al na te denken over wat nodig is om uiterlijk voor de inwerkingtreding van eventuele wijzigingen in de regelingen een schenking/overdracht te verwezenlijken. SRA houdt de ontwikkelingen voor haar leden in de gaten.

Op deze pagina verzamelen we de relevante informatie over dit dossier. Deze zijn in chronologische volgorde gerangschikt: de meest recente berichten staan bovenaan.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren