Thuis in uw branche

Toekomst BOR en DSR

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting

  • Publicatiedatum: 23-12-2022
Glazen bol

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in schenk- en erfbelasting en doorschuifregeling (hierna: DSR) in de inkomstenbelasting is onzeker. Hoe lang blijven deze regelingen nog in hun huidige vorm bestaan? Uit eerdere berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en uit de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen lijkt naar voren te komen dat aanpassingen in de BOR en DSR niet vóór 2024 zullen plaatsvinden. Er is op dit moment echter nog niets concreets besloten of opgenomen in een wetsvoorstel door het kabinet. In ieder geval vinden per 1 januari 2023 geen wijzigingen plaats.

Kabinetsstandpunt

Een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA om al per 1 januari 2023 wijzigingen door te voeren zal het in de Tweede Kamer niet voor die invoeringsdatum halen. Bovendien komt uit de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling naar voren dat het kabinet eventuele aanpassingen in de BOR en DSR pas in het wetsvoorstel Belastingplan 2024 wil opnemen. Alleen het tegengaan van constructies met baby-bv’s zal mogelijk eerder plaatsvinden omdat het kabinet mogelijkheden onderzoekt voor nieuw beleid om deze constructies aan te pakken.

Dit onderzoek loopt overigens mee in het onderzoek naar opmerkelijke belastingconstructies. Mede hierom is het niet aannemelijk dat het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA het zal halen. Wij kunnen ons wel voorstellen dat, afhankelijk van de uitkomsten van het door het kabinet uit te voeren onderzoek,  bepaalde onderdelen uit dat initiatiefwetsvoorstel zullen worden overgenomen in het Belastingplan 2024.

Vooruitzien

Nu wijzigingen per 2024 worden voorzien, lijkt het verstandig om op korte termijn met de client te overleggen en na te denken over wat nodig is om veiligheidshalve uiterlijk voor de inwerkingtreding van deze eventuele wijzigingen een schenking/overdracht te verwezenlijken. Wat de wijzigingen inhouden is overigens nog niet duidelijk. Alleen met betrekking tot het aanmerken van verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen en het tegengaan van constructies met baby-bv’s zijn iets concretere voornemens geuit. Voor de overige mogelijke wijzigingen wordt verwezen naar de kabinetsreactie op de evaluatie van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen. SRA houdt de verdere ontwikkelingen voor haar leden in de gaten.

Op deze pagina verzamelen we de relevante informatie over dit dossier. Deze zijn in chronologische volgorde gerangschikt: de meest recente berichten staan bovenaan.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren