Thuis in uw branche
Uw handboeken online beheren?

Handboek Kwaliteit

5 varianten van Handboek Kwaliteit gereed

  • Publicatiedatum: 12-2-2020

SRA Bureau Vaktechniek heeft de 5 varianten van het Handboek Kwaliteit geactualiseerd.

  • De eerste variant is van toepassing op kantoren met een Wta-vergunning voor niet-oob-opdrachten, die naast deze wettelijke controleopdrachten ook NVKS-opdrachten uitvoeren. 
  • De tweede variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, die vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De derde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, die geen vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De vierde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, maar geen assuranceopdrachten en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.
  • De vijfde variant is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, waarop het verlicht regime overeenkomstig artikel 27 lid 2 NVKS van toepassing is.

Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving

Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Met ingang van 25 juli 2018 zijn in verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn diverse bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld. 

Daarnaast dient er steeds meer aandacht te zijn voor het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico’s, waarmee accountantsorganisaties te maken krijgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA).

De derde grote ontwikkeling waarmee rekening is gehouden betreft die inzake de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (Nadere Voorschriften NOCLAR), die met ingang van 1 januari 2019 in werking zijn getreden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren