Thuis in uw branche

Beëindiging opdracht

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 19-11-2019

Deze praktijkhandreiking richt zich op de beëindiging van opdrachten door een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 13 voor dat een accountantsorganisatie de beslissing tot beëindiging van een wettelijke controleopdracht vastlegt, met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (artikel 11 NVKS) schrijven eveneens voor dat de beëindiging van een NVKS-opdracht wordt vastgelegd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren