Thuis in uw branche

Beëindiging opdracht

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 18-11-2014

Deze praktijkhandreiking richt zich op de beëindiging van opdrachten door een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 13 voor dat een accountantsorganisatie de beslissing tot beëindiging van een wettelijke controleopdracht vastlegt, met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. De Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (artikel 13) schrijven eveneens voor dat de beëindiging van een assurance-opdracht wordt vastgelegd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren