Thuis in uw branche

Opdrachtaanvaarding

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 6-2-2020

De praktijkhandreiking 'Opdrachtaanvaarding' richt zich op de aanvaarding van opdrachten door een accountantsorganisatie respectievelijk accountantskantoor.

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 12 voor dat een accountantsorganisatie een opdracht tot het uitvoeren van een wettelijke controle pas aanvaardt of continueert nadat beoordeeld is of de opdracht krachtens de wetgeving kan worden aanvaard c.q. kan worden gecontinueerd.

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) schrijven in artikel 10 eveneens voor dat voor uitvoering van een NVKS-opdracht het accountantskantoor beoordeelt of de opdracht kan worden aanvaard of gecontinueerd. Ook de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften controle en overige standaarden (NV COS) bevatten bepalingen omtrent het aanvaarden en continueren van opdrachten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren