Thuis in uw branche

Schendingen

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 31-05-2017

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld wanneer sprake is van schendingen en op welke wijze een accountantsorganisatie hiermee om moet gaan.

In de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) is geregeld wanneer sprake is van schendingen en op welke wijze een accountantsorganisatie hiermee om moet gaan. Het begrip ‘incident’ wordt noch in de Wta noch in het Bta gedefinieerd doch het Bta bevat wel aanwijzingen wat onder een incident wordt verstaan.

Eerst geven we enkele relevante onderdelen/artikelen uit de Wta en het Bta weer. Hierna volgt een praktische uitwerking hoe accountantsorganisaties moeten omgaan met schendingen, de registratie hiervan en met maatregelen gericht op het beheersen en voorkómen van schendingen. Vervolgens wordt ingegaan op het begrip ‘incident’ en worden hiervan voorbeelden gegeven. Voor de procedurele kant bij incidenten verwijzen we naar het voorbeeld procedure incidentenregeling, dat als onderdeel 4.2. is opgenomen in deze praktijkhandreiking.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren