Thuis in uw branche

Algemene informatie

Alle SRA-leden en potentiële leden worden onder de verantwoordelijkheid van de reviewcommissie getoetst. Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor toezicht van de NBA geaccrediteerd.

Tevens heeft SRA met AFM een convenant afgesloten, waardoor de reviewcommissie ook de naleving van de Wta mag toetsen. Dit betekent voor onze leden dat zij voor de diverse toetsingen te maken hebben met één 'loket'.

De reviewcommissie bestaat, behalve uit de voorzitter en het reviewsecretariaat, uit 6 regiocoördinatoren. De regiocoördinatoren toetsen samen met één van de 20 medereviewers en zijn eindverantwoordelijk voor de toetsingen in hun regio. Het zijn ervaren toetsers die 'streng doch rechtvaardig' toetsen. Daarbij wordt het coachende aspect, dat bij onze vereniging past, niet uit het oog verloren.