Thuis in uw branche

Modellen

Overeenkomsten en fiscaal

SRA biedt haar leden voor diverse aandachtsgebieden voor de mkb-praktijk relevante modellen aan. De modellen zijn up-to-date en afkomstig van Wolters Kluwer. Als SRA-lid heeft u toegang tot deze modellen.

Rekenmodellen

 • BV
 • Eigen woning
 • Auto
 • IB
 • VPB
 • Loonheffing
 • Btw
 • Erf- en schenkbelasting
Bekijk alle rekenmodellen

Modellen BV en dga

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Managementovereenkomst
 • Aandeelhoudersovereenkomst / stemovereenkomst
 • Leningen
 • Notulen
 • Aandelen
 • Inbreng onderneming in BV
 • Geruisloze terugkeer uit de BV
Bekijk alle modellen BV en dga

Modellen Leningen, Borg, Pand

 • Leningen
 • Borg
 • Cessie
 • Subrogatie en schuldoverneming
 • Pand
 
Bekijk alle modellen Leningen, Borg, Pand

Modellen Arbeid

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
Bekijk alle modellen Arbeid

Modellen Koop

 • Onderneming
 • Aandelen
 • Roerende zaken
 • Huurkoop
Bekijk alle modellen Koop

Modellen Huur

 • Bedrijfsruimte
 • Onderneming
 • Woonruimte
 • Roerende zaken
 • Huurkoop
Bekijk alle modellen Huur

Fiscale modellen

 • Algemeen (Formeel, Procesrecht, Invordering)
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Sociale verzekeringen
 • Schenk- en erfbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Overige belastingen en overige modellen (fusie en splitsing)
Bekijk alle Fiscale modellen

Modellen Pensioen

 • Pensioenovereenkomst Belastingdienst – Inleiding (incl. Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen)
 • Pensioenfinancieringsovereenkomst
 • Overeenkomst tot uitstellen/vervroegen van ingangsdatum pensioen
 • Notulen AVA inzake toekennen pensioenrechten
 • Notulen AVA inzake overdracht pensioenverplichting
 • Notulen AVA inzake het volledig dan wel gedeeltelijk afstorten van de opgebouwde premievrije aanspraken in eigen beheer aan een toegelaten pensioenuitvoerder volgens de Wet op de loonbelasting 1964
 • Notulen AVA inzake premievrij maken pensioenafspraken zonder elders verzekerde pensioenafspraken
Bekijk alle modellen Pensioen

Modellen Samenwerkingsverbanden (VOF, maatschap, CV)

 • VOF
 • Maatschap
 • CV
Bekijk alle modellen Samenwerkingsverbanden

Modellen Contractovername en geheimhouding

 • Contractoverneming
 • Eenvoudige geheimhoudingsovereenkomst
Bekijk de modellen

Engelstalige modellen

 • Arbeid
 • Huur
 • Koop
Bekijk alle Engelstalige modellen