Thuis in uw branche

Rekenmodellen

SRA biedt haar leden voor verschillende aandachtsgebieden voor de mkb-praktijk relevante rekenmodellen aan. De rekenmodellen zijn up-to-date en afkomstig van Wolters Kluwer. Als SRA-lid heeft u toegang tot deze modellen.

Rekenmodellen BV

 • BV ja / BV nee
 • IB aanmerkelijk belang (box 2)
 • Doorschuiven ab bij overgang krachtens erfrecht
 • Doorschuiven ab bij overgang krachtens schenking
 • Goodwill (eenvoudig)
 • Uitkeringstest flex-BV
Bekijk alle rekenmodellen BV

Rekenmodellen eigen woning

 • Aflossingsplicht eigenwoningschuld
 • Aflossingseis eigenwoningschuld
 • Rente en aflossing lening
 • Eigen woning
 • Bijleenregeling Belastingdienst
 • Zonnepanelen particulier
 • WOZ-waardeloket
Bekijk alle rekenmodellen Eigen woning

Rekenmodellen Auto

 • Privégebruik auto van de zaak
 • Privégebruik auto en btw
 • Berekening auto van de zaak of auto privé
 • BPM
Bekijk alle rekenmodellen Auto

Rekenmodellen IB

 • Voordeel toedeling aftrekposten tussen partners IB 2022
 • Sparen in box 1 of Box 3
 • IBPH werk en woning (box 1)
 • Belastbare winst uit onderneming
 • Investeringsaftrek
Bekijk alle rekenmodellen IB

Rekenmodellen VPB

 • BV ja / BV nee
 • Vennootschapsbelasting
 • Goodwill (eenvoudig)
 • Investeringsaftrek
 • Giften VPB
Bekijk alle rekenmodellen VPB

Rekenmodellen Loonheffing

 • Minimumloon
 • Afdrachtsvermindering S&O
 • Heffingskortingen
 • Privégebruik auto van de zaak
 • Berekening auto van de zaak of auto privé
Bekijk alle rekenmodellen Loonheffing

Rekenmodellen Btw

 • Omzetbelasting
 • Privégebruik auto en btw
 • Herziening btw bedrijfspand
 • Verificatie van btw-identificatienummer
Bekijk alle rekenmodellen Btw

Rekenmodellen Erf- en schenkbelasting

 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Schenkplan
 • Doorschuiven ab bij overgang krachtens erfrecht
Bekijk alle rekenmodellen Erf- en schenkbelasting