Sla menu over
Thuis in uw branche

Kenmerken SRA-Werkprogramma Beoordelen

Gestructureerd beoordelingsopdrachten uitvoeren.

De beoordelingsopdracht

Tot voor enkele jaren geleden was de beoordelingsopdracht voor het maatschappelijk verkeer een relatief onbekende opdracht. Deze opdracht wint echter steeds meer terrein.

Bij de IFAC (International Federation of Accountants) is men van mening dat beoordelingsopdrachten ('review engagements') uiterst nuttig kunnen zijn voor ondernemingen die van hun accountant enige zekerheid over hun jaarrekeningen wensen. Niet zo veel zekerheid als bij een controle, maar wel meer dan bij een samenstellingsopdracht. In het verleden werd de beoordelingsopdracht in de praktijk ervaren als een 'samenstel-plus'-opdracht. Op basis van de Standaard 2400 heeft de beoordelingsopdracht echter meer het karakter gekregen van een 'controle-min'-opdracht.

Deze zekerheid over de jaarrekening kan voor ondernemers, in relatie met hun opdrachtgevers of financiers (banken), erg belangrijk zijn. Mede door een beoordelingsverklaring toe te voegen aan financiële overzichten, kunnen ondernemers meer zekerheid verschaffen.

Dit kan van belang zijn om het vertrouwen van de relaties te behouden. Zeker in deze economisch mindere tijden. Om deze reden is het, vanzelfsprekend, van belang dat ook accountants de inhoud en toegevoegde waarde van beoordelingsopdrachten (er)kennen en vervolgens de vaardigheden en faciliteiten hebben om deze ook efficiënt en slagvaardig uit te kunnen voeren. Het SRA-Werkprogramma Beoordelen is hierbij een goed hulpmiddel.

SRA-Werkprogramma Beoordelen

De vereisten, zoals opgenomen in de Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten zijn uiteraard verwerkt in dit werkprogramma. Net als de wijzigingen in de VGBA en de ook voor beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde onafhankelijkheidsregels, zoals opgenomen in de ViO. Verder bevat het werkprogramma Beoordelen ook werkprogramma’s voor loonheffing, btw en vpb.

Technische ondersteuning voor het SRA-werkprogramma Beoordelen is er vanuit de volgende leveranciers:

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Davids:

Paul Davids

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60