Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Caseware Beoordelingsmanager

Met het werkprogramma Beoordelen kunt u beoordelingsopdrachten efficiƫnt en op vaktechnisch verantwoorde wijze uitvoeren.

Omschrijving

SRA-Caseware Beoordelingsmanager is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van beoordelingsopdrachten.

Inhoud

Met het werkprogramma Beoordelen kunt u beoordelingsopdrachten efficiënt en op vaktechnisch verantwoorde wijze uitvoeren. Het werkprogramma leidt u gestructureerd door het gehele traject van de planning, uitvoering en afronding van de opdrachten.

De vereisten, zoals opgenomen in de Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten zijn uiteraard verwerkt in dit werkprogramma. Net als de wijzigingen in de VGBA en de ook voor beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde onafhankelijkheidsregels, zoals opgenomen in de ViO. Verder bevat het werkprogramma Beoordelen ook werkprogramma’s voor Loonheffing, BTW en VPB.

SRA-Caseware Beoordelingsmanager

De Beoordelingsmanager is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van beoordelingsopdrachten en sluit naadloos aan bij de elektronische dossieroplossingen van Caseware Working Papers. Aan de hand van intelligente voorloopvragen en de cijfers wordt dynamisch het dossier opgebouwd, zodat u direct een op de klant toegesneden dossier aanmaakt.

Vanuit uw kennis van de huishouding en de cijferanalyse maakt u aandachtspunten aan die u later in de uitvoeringsfase van de beoordelingsopdracht in het werkprogramma terug ziet komen.

Ten behoeve van de review is een afrondingsmemo toegevoegd die zichzelf tijdens de uitvoering van de beoordelingswerkzaamheden vult. Vanuit dit afrondingsmemo kunt u altijd inzoomen op de onderliggende gedetailleerde gegevens.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 2400, de RJk en het SRA-Handboek Beoordelen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogamma's Samenstellen en Controle

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Controleopdrachten zijn ook beschikbaar in Caseware. Bekijk voor meer informatie:

Kenmerken

De SRA-Caseware Beoordelingsmanager heeft veel functionaliteiten zoals:

 • Gebruikersvriendelijk dashboard
  Een gebruiksvriendelijk en herkenbaar dashboard dat u stap voor stap door het beoordelingsproces leidt en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier, inclusief alle bijbehorende documenten.
  Daarbij worden de verschillende fasen in een beoordelingsopdracht logisch geordend in: voorbereiding- en planning, uitvoeren werkzaamheden en afronding. Met een oogopslag kunt u zien hoe de voortgang is en welke fasen al zijn doorlopen. Voor detailinformatie kunt u altijd vanuit het dashboard doorklikken op onderliggende documenten.
 • Dynamische dossieropbouw
  De dossieropbouw van de Beoordelingsmanager verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen de werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht van toepassing zijn. In het dossier treft u dus geen overbodige ballast aan.
 • Voorloopvragen
  Voorloopvragen om snel het type onderneming te bepalen en automatisch de juiste werkprogramma’s op te starten. Indien u actief bent in een bepaalde branche kunt u hiervoor een eigen werkprogramma opstellen en middels een eigen kantoorspecifieke voorloopvraag in het dossier laten opnemen.
 • Werkprogramma's en checklists
  Checklists en werkprogramma’s die direct reageren op ingevoerde cijfers en gegevens. In de werkprogramma's en checklisten zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijgt u de SRA-werkprogramma's (laag 1) uitgeleverd. Deze kunt u eenvoudig op kantoorniveau aanpassen (laag 2). Daarnaast is het mogelijk instructies toe te voegen en/of aan te passen op klantniveau (laag 3).
 • Up-to-date
  Door het handige synchronisatiesysteem van de Beoordelingsmanager worden toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreidt. Zo weet u zeker dat alle beoordelingsdossiers gebaseerd zijn op de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving.

Release 2023

De SRA-Caseware BeoordelingsManager is geactualiseerd. U kunt deze downloaden via de portal van Caseware.

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy.
Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Caseware zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Caseware.
Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Caseware.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Er is op dit moment geen presentatie gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een presentatie te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op om een afspraak te plannen!

Contact

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60