Sla menu over
Thuis in uw branche

De Wwft-audit werpt zijn vruchten af!

Ervaring Wwft-audit van Henk Kats, auditor bij SRA

Met de Wwft-audit helpt SRA haar kantoren invulling te gegeven aan de Wwft. Drs. Henk Kats RA heeft als auditor al verschillende audits bij SRA-kantoren uitgevoerd en neemt je graag mee in zijn ervaring tot nu toe.

Henk Kats
Auditor Henk Kats

Begint er al een rode draad te ontstaan?

''De aanpak die SRA hanteert, werpt zijn vruchten af. Het is coachend toetsen. Natuurlijk is er sprake van een audit, maar in de praktijk komt het neer op sparren over de Wwft. over alle invalshoeken waar het kantoor mee te maken heeft. Niet alleen met de compliance- of de Wwft-verantwoordelijke, maar ook met beleidsbepalers wordt hierover gesproken. Hierdoor is de audit ook echt maatwerk.''

''De manier van rapporteren (opnemen bevindingen, aangeven prioritering hiervan en aanbevelingen) is zeer uitgebreid, hetgeen de auditor veel tijd kost. De kantoren hebben daarna ook echt handvatten om een actieplan op te stellen waarin de follow-up van de gerapporteerde bevindingen kan worden opgenomen.''

''De korte lijnen met BFT hebben voor het uitvoeren van de audit veel toegevoegde waarde. We worden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen, kunnen specifieke vaktechnische issues direct met hen afstemmen en evalueren periodiek onze aanpak en bevindingen. Hierdoor weten we waarover we praten, dat schept ook duidelijkheid naar de kantoren.''

Wat je valt op?

''De naleving van de Wwft gaat bij kantoren een steeds grotere rol spelen. Wwft gaat over het risico van witwassen en financieren van terrorisme. Dit zijn integriteitsrisico's, waardoor tijdens de audit ook diepgaand op het binnen de organisatie gevoerde risicobeleid en de toegepaste SIRA wordt ingegaan. Aangezien SRA korte lijnen heeft met door AFM/BFT uitgevoerde thema-onderzoeken – waaronder het SIRA-onderzoek – wordt op dit beleid en de hierbij toegepaste procedures direct to-the-point ingegaan.''

''Er zijn kantoren die wachten met het laten uitvoeren van een audit totdat ze 'alles klaar' hebben. Dit is vaak zonde van de tijd. Want wat is 'alles klaar hebben'? Implementatie van de Wwft in de eigen organisatie is immers een continu proces. Belangrijk hierbij is dat je weet waar je naar toe wilt, hoe je dit kan aanpakken en dat er inzicht bestaat in de status van opzet en naleving hiervan. De aanpak van de audit komt hier aan tegemoet.''

''Niet alle servicelijnen krijgen evenveel aandacht. Er ligt vaak nog veel focus op de audit, terwijl de Wwft op het totale kantoor en het samenwerkingsverband van toepassing is, dus ook op de salarisadministratie, fiscaal advies en payroll.''

Zie je verschillen in de type kantoren?

''Natuurlijk zijn er verschillen tussen grote en minder grote kantoren. Dat zit 'm onder meer in de capaciteit van compliance en de mogelijkheden om meer structuur in de werkzaamheden aan te brengen. Grote kantoren hebben echter ook met meer issues te maken en scoren in de regel niet 'beter'. De overeenkomst is echter dat alle kantoren het graag goed willen doen, maar dan zo pragmatisch mogelijk. Hier wordt tijdens de audit dan ook op ingegaan.''

Heb je reacties van de kantoren zelf gekregen? En wat vinden zij ervan?

''Overall bezien merk je dat je elkaar in die drie dagen dat de audit wordt uitgevoerd beter leert kennen. Ook weet je dan hoe er bij het betreffende kantoor met Wwft wordt omgegaan. In de rapportage wordt hier rekening mee gehouden. Regelmatig hoor je dat kantoren verrast zijn door de diepgang van de audit en dat hen een heldere spiegel is voorgehouden, zoals bijvoorbeeld bij het meldingenproces waarbij nader op dossiers wordt ingegaan. Dan blijkt nog wel eens dat aanpassen of aanscherpen van interne afspraken tot meer efficiency leidt.''

Ook benieuwd naar de ervaringen van de kantoren die al een Wwft-audit hebben uitgevoerd? Lees hier meer.

Onafhankelijke audit door SRA
Heeft u interesse in een Wwft-audit door onafhankelijke auditors van SRA? Meld u dan aan voor een online intakegesprek. Pas daarna volgt een definitieve aanmelding. Vragen over de Wwft-audit kunt u mailen naar Iris de Deugd, via wwftaudit@sra.nl.