Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 11-5-2023

Iets gemist tijdens de vakantie? Jazeker, nieuws over de BOR!

Column van Edwin de Witte, bestuurslid SRA

De meivakantie is voorbij. In die vakantie heeft het kabinet in de Voorjaarsnota alvast een voorschot genomen op aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR).

Edwin de Witte
Edwin de Witte, bestuurslid SRA

De versobering op onderdelen was verwacht, maar hoe, dat wisten we nog niet zeker. De BOR blijft in ieder geval gewoon bestaan, in grote lijn met hoe wij als SRA over de dga en de BOR en DSR denken. Dat de BOR op de lange termijn overeind blijft, is geen uitgemaakte zaak. Want er gaan in de politiek nog steeds geluiden op om de BOR in de toekomst fors te beperken.

Belastingclaim BOR en DSR

U weet, de BOR en DSR zijn regelingen die ervoor zorgen dat de belasting wordt verlaagd. Bij de BOR is daarvan onder voorwaarden sprake bij bedrijfsopvolging door erven en schenken van de onderneming. De DSR voorziet in de mogelijkheid de inkomstenbelastingclaim door te schuiven naar de opvolger.

Het doel van deze regelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij overdracht de continuïteit van deze (familie)bedrijven in gevaar brengt. Die flinke belastingclaim zou ten koste gaan van het eigen vermogen van het bedrijf dat nodig is voor investeringen, innovatie en de oude dag van de ondernemer. We hebben het hier met name over de vele familiebedrijven, de ruggengraat van het mkb.

Wat zijn de plannen van het kabinet?

Het kabinet had eerder al laten weten de BOR en DSR op onderdelen te willen aanpassen, dan wel te versoberen. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het Centraal Planbureau over de bedrijfsopvolgingsregelingen. Op hoofdlijnen, de vrijstelling van de BOR wordt per 2025 100% tot € 1,5 miljoen (dat is nu circa € 1,2 miljoen) en 70% over het meerdere (dat is nu 83%). Verder zijn er versoberingen rond wat wel en niet als ondernemingsvermogen geldt (geldt het niet als ondernemingsvermogen, dan is de BOR/DSR ook niet van toepassing). Ook wordt oneigenlijk gebruik van de BOR tegengegaan, daar zijn we het uiteraard mee eens. In juni worden de plannen rond de BOR en DSR in een Kamerbrief verder toegelicht.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Wat betekent dit voor de ondernemer? Volg de plannen van het kabinet rond de BOR en DSR. Wij houden u op de hoogte. Het zou goed zijn na te gaan bij welke ondernemer bedrijfsopvolging loopt of gaat spelen, zodat u anticipeert op de kabinetsplannen. Tijdig voorsorteren is altijd goed.