Thuis in uw branche

SRA stuurt Minister reactie op consultatie Wijziging Besluit financieel toezicht

  • Publicatiedatum: 21-6-2021
Euromunten

Het SRA-bestuur kent groeiende zorgen over het voorliggende besluit van de Minister van Financiën ter ophoging van het AFM-kostenkader en de huidige onderbouwing en doelmatigheid daarvan. Hoe verhoudt het kostenkader zich tot de benodigde proportionaliteit in toezicht in het nOOB/mkb-segment? Kan dit kostenkader en nog komende kostenkaders de mkb-toets doorstaan?

Deze vragen legt het bestuur neer bij de minister van Financiën in haar reactie op de consultatie Wijziging Bbft 2019 ten behoeve van aanpassingen vanaf 2022.

Gezien de huidige toezichtinspanningen bij vergunninghouders in het nOOB-segment, ligt het in de lijn der verwachting dat de al aangekondigde kostenstijging voor de accountancysector de komende jaren gevolgd zal worden door verdere kostenstijgingen. En gezien de continue druk en opstapeling van kosten, doet de prangende vraag zich voor of dit voor de (mkb-)markt behapbaar en betaalbaar blijft.

Hebben wij over vijf tot tien jaar nog een goed functionerende accountancysector, opererend in het nOOB-segment? Of beschikken we dan over een goed geëquipeerde toezichthouder die geen toezicht kan uitoefenen omdat er geen accountantskantoren meer zijn?

Het SRA-bestuur roept op om de accountancysector opererend in het mkb vanuit een verbindend perspectief ruimte en vertrouwen te geven. Het fundament van en voor vertrouwen moeten we versterken door betekenis te geven aan wederzijdse inhoudsvolle relaties en daadwerkelijke samenwerking binnen de financiële keten, in plaats van te steunen op weer meer toezicht, bevoegdheden, budgetten en (juridische) procedures.

Waar het gaat om toezicht: inhoudsvol samenwerkend en verbonden met de mkb-kantoren vanuit één kwaliteitsperspectief, doelmatig, proportioneel, tegen aanvaardbare kosten en lasten, waarbij het optimaliseren en waarborgen van de huidige kwaliteit en het lerende vermogen voorop staat.

Lees de volledige reactie

Gerelateerd