Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 26-10-2021

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor de de consultaties en de toekomst van het wettelijke controledomein.

Verplichte rapportering fraude en continuïteit in de controleverklaring

SRA heeft gereageerd op de NBA consultatie Verplichte rapportering Fraude en Continuïteit in de controleverklaring. De NBA heeft vorig jaar onder politieke druk aan de Tweede Kamer toegezegd dat accountants in hun controleverklaring expliciet gaan toelichten welke werkzaamheden ten aanzien van continuïteit en fraude zijn verricht en wat hierbij eventuele bevindingen waren. 

Lees verder

OKB: NBA-handreiking uitvoering en documentatie & SRA-werkprogramma's

SRA Bureau Vaktechniek heeft gereageerd op de concept Handreiking OKB uitvoering en documentatie, die de NBA ter consultatie heeft voorgelegd. Nieuw is dat de handreiking rekening houdt met internationale ontwikkelingen, waaronder de nieuwe IAASB-Standaard ISQM2 (International Standaard on Qualtiy Management 2). Daarin is de rol van de OKB’er beschreven.

Lees verder

Toekomst wettelijke controledomein

De toekomst van het wettelijke controledomein zal de komende periode hoog op de agenda staan van alle partijen in de financiële keten. Zeker nu de datum van 1 januari 2022 nadert, beoogd datum waarop de kwaliteitstoetsingen voortaan door de AFM uitgevoerd gaan worden.

Lees verder

AFM-onderzoek positief over rvc's, sorteert voor op uitbreiding naar niet-OOB's

Raden van commissarissen (rvc) van OOB-accountantsorganisaties hebben impact op de randvoorwaarden voor kwaliteit en verkleinen zo mogelijk kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De mate waarin verschilt per rvc, mede door uitdagingen in het besturingsmodel. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De lessen uit dit onderzoek zijn volgens de AFM ook van belang in het licht van het wetsvoorstel toekomst accountancysector, waarin wordt voorgesteld om ook bij grotere niet-OOB-accountantsorganisaties een rvc verplicht te stellen. Het SRA-bestuur heeft kanttekeningen geplaatst bij het voorstel om een RvC in het niet-oob-segment te introduceren.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren