Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 2-11-2020

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor de toekomst van het wettelijke controledomein en de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht.

Tweesporenbeleid toekomst wettelijke controledomein

Vanaf de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Toekomst accountancysector (wettelijke controledomein), is het bestuur in overleg met de diverse stakeholders zoals de AFM, de verantwoordelijken bij het ministerie van Financiën en de kwartiermakers. Onderwerpen zijn onder meer Toezicht in transitie en het vliegurencriterium. Doel van het bestuur binnen deze trajecten is en blijft kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging, en de wijze waarop we dat zo goed mogelijk voor onze leden kunnen regelen.

Lees verder

Doorontwikkeling Horizontaal toezicht

Inmiddels zijn diverse werkgroepen waarin SRA deelneemt, aan de slag met de praktische uitwerking en doorvertaling van de uitgezette koers. Onderwerpen als differentiatie in toezicht, schorsen en evalueren van het convenant en een leidraad voor het kwaliteitssysteem worden bij de kop gepakt.

Lees verder

Becon/Digicomoverleg

Begin november vindt een Digicomoverleg plaats. Op de agenda staat onder meer het Meerjarenplan Fiscaal Dienstverlener, ontwikkelingen rond becon-uitstel, betalingsuitstel coronamaatregelen en de transformatie dienstverlening van de Belastingdienst.

Onderzoek behoeften mkb-ondernemers & positionering SRA

SRA voert in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect op dit moment een onderzoek uit onder mkb-ondernemers. Als input voor een verdere professionalisering van de positionering van SRA-kantoren, wordt nauwgezet in kaart gebracht waar ondernemers problemen c.q. knelpunten ondervinden bij het succesvol ondernemen. Hierbij willen we concreet inspelen op de belevingswereld van ondernemers.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren