Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 05-07-2018

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor NOCLAR, de SRA-Verkenning op toezicht en verschillende communicatiekanalen van de Belastingdienst.

Stand van zaken NV NOCLAR

Op 12 juni jl. organiseerde de NBA een rondetafelbijeenkomst voor de respondenten op de consultaties van NOCLAR. Vanwege haar eerder geuite fundamentele bezwaren schoof ook SRA aan. Aan de hand van een presentatie gaf de NBA aan in welke richting oplossingen werden gezocht voor de aangedragen knelpunten in de consultatiecommentaren.

Het betrof de volgende punten uit de NOCLAR-consultatie:

  1. Structuur van de regelgeving. Toegelicht is, dat de Nederlandse indeling van de verschillende soorten accountants afwijkt van de internationale indeling. Van SRA-zijde is aangegeven, dat een degelijke analyse van de gevolgen van de afwijkende structuur ontbreekt. Met name is naar voren gebracht dat bij afwijkingen van wetgeving binnen de accountantsorganisatie twee - mogelijk inconsistente - sets van regelgeving gaan gelden.

Lees verder

SRA-Verkenning op toezicht

Tien jaar extern toezicht, haperend vertrouwen in onze sector, sectorinitiatieven en verandermaatregelen, rechterlijke uitspraken, veranderende inzichten en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn de basis voor de discussies rond toezicht die bij alle betrokken spelers bij de accountancysector op dit moment leven.

Ook bij SRA, bedenker van de peer-reviews binnen de accountancy, AFM-convenanthouder en met 30% marktaandeel een aanzienlijke speler op de wettelijke controlemarkt, bestaat de behoefte om haar plaats te bepalen.

Lees verder

Verschillende communicatiekanalen van de Belastingdienst

Je zal als fiscaal adviseur maar het verwijt krijgen van een klant dat jij niet wist dat, zeg 4 jaar geleden in een oswo-overleg is medegedeeld dat … Of je zal vanwege het niet hebben van een beconnummer, toch info gemist hebben die collega-adviseurs met een beconnummer wel konden achterhalen. Of jij had op datum 1 naar de website van de Belastingdienst gekeken en toen zag je informatie versie 1, en iemand anders kijkt een week later en zonder dat je het kan achterhalen [geen track changes, zoals op wetten.overheid.nl nu wel als functionaliteit er is], staat er nu informatie versie 2 waardoor er onduidelijkheid, miscommunicatie etc. etc. ontstaat. Herkenbaar?

Lees verder

SIRA en bijeenkomst

Inmiddels heeft de AFM geselecteerde vergunninghouders een brief gestuurd met verzoek om de meest recente SIRA (of een ander document waaruit het systeem van beheersing integriteitsrisico’s blijkt) aan te leveren. En dat is best nog een uitdaging voor uitwerking van onder andere te schetsen scenario's integriteitsrisico, kans- & impactanalyse, brutorisico's, risk appetite en nettorisico's.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren