Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 05-03-2019

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor de internetconsultatie CTA en de Financieringstafel.

Enquête Doorontwikkeling Horizontaal toezicht

Begin februari hebben wij een enquête onder alle leden uitgezet (dus kantoren met en zonder convenant HT) waarin de centrale vraag gesteld werd: hoe denkt de complete SRA-populatie in grote lijnen over de mogelijke doorontwikkeling van het Horizontaal toezicht?

Lees verder

Commissie Toekomst Accountancysector consulteert

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft haar plan van aanpak gepresenteerd middels een internetconsultatie. De CTA onderzoekt maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole duurzaam te verhogen, en heeft daarvoor een budget gekregen van € 300.000.

Lees verder

SRA deelnemende partij Financieringstafel voor mkb-ondernemer

Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering.

Lees verder

Modernisering personenvennootschappen

Het Ministerie van Justitie consulteert het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Het betreft de civielrechtelijk regeling. De fiscale maatregelen (en jaarrekening-technische aspecten), het overgangsrecht en wijzigingen in overige wetten zullen op een later moment worden geconsulteerd. SRA overweegt enkele suggesties in te dienen bij het consultatiedocument.

Lees verder

SRA bepleit winstoverdracht en reorganisatiefaciliteit

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het ministerie van Financiën een startbijeenkomst over het nieuwe concernregime in de vennootschapsbelasting. Diverse organisaties en wetenschappers presenteerden hun standpunt daarover. Ruud van den Dool deed dat namens SRA.

SRA vindt dat het noodzakelijk is dat binnen een concern verliezen kunnen worden verrekend met winsten van andere concernonderdelen. Meestal denkt men daarbij aan de toerekening van een verlies aan een winstgevend concernonderdeel. Zo'n verliesoverdrachtsregeling leidt ertoe dat definitieve verliezen van buitenlandse dochtermaatschappijen uiteindelijk in Nederland in aftrek moeten worden gebracht. Dat volgt uit EU-jurisprudentie. SRA acht import van buitenlandse verliezen echter onwenselijk.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren