Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 17-09-2018

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor de evaluatie VGBA en VIO, de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht en SIRA.

Door ontwikkeling Horizontaal Toezicht

De Belastingdienst gaat samen met SRA, interne en externe stakeholders werken aan de verdere ontwikkeling van horizontaal toezicht (HT). Met dit project onderzoekt de Belastingdienst mogelijkheden tot verbetering van het toepassen van horizontaal toezicht. Doel van het project is de doorontwikkeling van horizontaal toezicht tot een algemeen geaccepteerde benadering van ondernemers en fiscaal dienstverleners in de toezichtstaak van de Belastingdienst.

Lees verder

Evaluatie VGBA en VIO

Op 12 september jl. was SRA aanwezig bij een rondetafelbijeenkomst van de NBA, met als onderwerp Evaluatie VGBA en VIO. Tijdens deze bijeenkomst werd gediscussieerd over de vraag in hoeverre beide verordeningen hebben voldaan aan de verwachtingen: het uitvaardigen van duidelijke, toepasbare regelgeving op het gebied van onafhankelijkheid en gedrag. De uitkomst van de rondetafel dient als input voor de ACB-subcommissie Ethiek die in 2018 de VGBA en de VIO evalueert.

Beste practices SIRA

Op vrijdag 7 september vond de bijeenkomst van Bureau Vaktechniek en SRA-bestuur plaats over de systematische integriteits risicoanalyse (SIRA) en de uitvraag van de AFM daarover bij een aantal SRA-leden. Eén van de vragen tijdens de bijeenkomst betrof de terugkoppeling door de AFM.

De AFM zal de bevraagde kantoren in september individuele terugkoppeling geven. Daarnaast beoogt de AFM best practices te communiceren aan het einde van dit jaar. Bekijk het dossier SIRA voor meer informatie.

Wat is 'maatschappelijke schade'?

Maatregel 3.5 Publiek Belang introduceert een "clawback" regeling voor alle auditpartners, ingeval er onverhoopt 'maatschappelijke schade' zou ontstaan als gevolg van de auditactiviteiten. Maar wat is 'maatschappelijke schade'?

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren