Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 03-12-2018

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die wij boeken op het gebied van belangenbehartiging. Dit keer aandacht voor de evaluatie van de Werkkostenregeling en onderzoek AFM inzake kwaliteitsbeoordelingen en oorzaakanalyses.

Evaluatie van de Werkkostenregeling

In de Kamerbrief kabinetsreactie Evaluatie werkkostenregeling van 23 maart 2018 gaf de staatssecretaris van Financiën aan dat hij in overleg wil treden met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de werkkostenregeling (WKR) draagvlak bestaat. Ook SRA heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen.

De wetgever bekijkt of (beperkte) vereenvoudiging van de regeling wenselijk is, of dat rust op het gebied van de WKR de voorkeur geniet. In de kabinetsreactie op de evaluatie zijn de volgende concrete verbetersuggesties geopperd:

  • Het aanwijzen van gerichte vrijstellingen niet langer verplicht stellen;
  • Toestaan dat de werkgever het loonvoordeel uit de verstrekking van maaltijden door middel van een steekproef vaststelt;
  • Verduidelijken van het noodzakelijkheidscriterium;
  • Herintroduceren van een normrente voor personeelsleningen.

Lees verder

AFM onderzoekt kwaliteitsbeoordelingen en oorzaakanalyses

De AFM gaat een vervolgonderzoek onder kantoren met een Wta-vergunning uitvoeren. De toezichthouder wil meer inzicht krijgen in hoe verschillende vergunninghouders de opdracht gerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB), Interne Kwaliteitsbeoordelingen (IKO) en oorzaakanalyses in de praktijk inzetten.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren