Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 16-5-2023

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die SRA boekt op het gebied van belangenbehartiging en aanverwante thema’s. Weet dat sommige activiteiten in dit kader in de luwte dient te gebeuren, maar de volgende onderwerpen willen we graag met u delen.

De fiscale positie van de dga: wat is het standpunt van SRA?

SRA heeft zijn standpunt rond de fiscale positie van de dga geformuleerd. Dit hebben we mede gedaan aan de hand van het wetenschappelijke onderzoek over de fiscale positie van de dga, dat SRA en de NOB deels hebben gefinancierd. Wat is ons standpunt (met dank aan de fiscale commissie en in het bijzonder Sebastian van Wijk, Renate Ekhart-Van der Laan en Nanda Verhoeven)? Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en heeft u het standpunt van SRA gelezen? 

Lees verder

Gesprekken ministerie van Financiën en box 3

Naar aanleiding van eerdere overleggen tussen de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB, RB) en het ministerie van Financiën, zijn lopende bezwaren over box 3 aangehouden. Dat is per 13 maart 2023 ingegaan. Wel verbindt het ministerie van Financiën hieraan de voorwaarde dat het bezwaarschrift duidelijk betrekking heeft op box 3. De bedoeling is dat met de beslissing op bezwaar wordt gewacht totdat de Hoge Raad meer duidelijkheid zal geven in enkele lopende procedures. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt voor komende bezwaarprocedures. Kijk ook naar ons dossier box 3.

Lees verder

Internetconsultatie 'Aanpak Fiscale Regelingen'

SRA heeft 13 april een brief naar het ministerie van Financiën uitgedaan, waarin wij aangeven waarom wij niet willen reageren op de internetconsultatie ‘Aanpak Fiscale Regelingen’. Wij hebben in die brief aangegeven dat we waarderen dat het ministerie in samenspraak met belangenorganisaties tot een beoordeling van de vele fiscale regelingen wil komen. Maar, wij hebben ook aangegeven dat het ondoenlijk is die regelingen te beoordelen zonder een visie op de toekomst van het belastingstelsel. Dat doet onvoldoende recht aan het bedrijfsleven en aan individuen.

Debat Tweede Kamer 'Het mkb verzuipt'

Op 30 maart jl. debatteerde de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer met minister Kaag van Financiën over de accountancysector. Voorafgaand aan het debat had SRA haar zorgen gedeeld over de gestapelde impact van alle maatregelen waarmee kantoren en (indirect) hun klanten in het wettelijke domein te maken krijgen: het mkb verzuipt. Dat die boodschap was aangekomen, was goed merkbaar in het debat.

Eén van de toezeggingen van de minister aan de Tweede Kamer is om een mkb-toets te laten uitvoeren ten aanzien van het Wetsvoorstel toekomst accountancysector. Binnenkort heeft SRA een afspraak bij het ministerie van Financiën om daarover te spreken. Bekijk via onderstaande button een impressie van het debat en de andere toezeggingen van minister Kaag.

Lees verder

Bezoek Kwartiermakers toekomst accountancysector

Begin mei kwamen de Kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, voor een werkbezoek naar het SRA Bureau in De Meern. Mede gezien de verschillende aard van accountantsorganisaties die opereren in het wettelijke controledomein, gaven we de kwartiermakers verder inzicht in de wijze waarop de SRA-leden omgaan met het thema ‘Kwaliteitsgerichte cultuur en gedrag’ binnen hun organisaties over de periode 2015 tot nu. Daarnaast stond het thema kwaliteitstoetsingen, de wijze waarop SRA-kantoren met kwaliteit omgaan, en de lerende omgeving binnen de vereniging SRA, op de agenda.

Lees verder

Herijking beroepsprofiel en opleiding

Mede naar aanleiding van het advies daarover van de commissie Toekomst accountancysector (Cta) hebben de Kwartiermakers toekomst accountancysector bij minister Kaag van Financiën aangedrongen om een Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding in te stellen.

Lees verder

Visie op kleine mkb-praktijk

NBA, Novaa en SRA organiseren in het kader van het project ‘Visie op kleine mkb-praktijken’ twee rondetafels. Met de bijeenkomsten wordt input verzameld voor een gezamenlijke position paper over de mkb-praktijk. De position paper draagt ook bij als inbreng voor de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding.

Lees verder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren