Thuis in uw branche

Update Belangenbehartiging

  • Publicatiedatum: 11-6-2024

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang die SRA boekt op het gebied van belangenbehartiging en aanverwante thema’s. Weet dat sommige activiteiten in dit kader in de luwte dient te gebeuren, maar de volgende onderwerpen willen we graag met u delen.

Accountancy

Bestuurlijk Overleg Ministerie van Financiën - SRA

Eind april heeft SRA gesproken met de ambtelijke beleidsbepalers van het ministerie van Financiën op het accountancydossier. Eén van de gesprekonderwerpen was vanzelfsprekend het wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector. 

De impact van het wetsvoorstel op de dagelijkse mkb-controlepraktijk, de knelpunten voor reguliere vergunninghouders en mogelijke oplossingen daarvoor kwamen tijdens het gesprek ter tafel. 

Daarnaast spraken we door over de actuele, netelige kwestie in de sector: examenfraude, de brief van de NBA aan reguliere vergunninghouders daarover en de reactie van SRA daarop. Ook de samenwerking met NBA en AFM stond op de agenda. 

Werkbezoek

Het blijft van uiterst belang om de eigen dynamiek van 'ons segment', de wezenlijk andere structuur, proportionaliteit, aansturing en cultuur van reguliere vergunninghouders ten opzichte van de OOB’s, telkens te blijven schetsen en te duiden. Aangezien een relatief nieuw team zich op dit moment met het accountancydossier bezighoudt, hebben we de beleidsbepalers uitgenodigd voor een werkbezoek aan SRA. Dit vindt eind augustus plaats. We vullen het werkbezoek in met een interactief programma met inleiders en panel vanuit de kantoren.

Nieuws in het kort:

  • Risicobewustzijn in de sector
    Een rode draad uit veel onderzoeken is dat het risicobewustzijn binnen accountantsorganisaties aandacht behoeft. Binnenkort zal een tripartite overleg (AFM, NBA en SRA) plaatsvinden om te bekijken hoe we in gezamenlijkheid iets kunnen betekenen rondom dit thema.
  • Evaluatie TOGS/TVL
    SRA heeft deelgenomen aan een interview als onderdeel van de evaluatie TOGS en TVL. De evaluatie werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Kostenkader AFM
    SRA heeft deelgenomen aan een sessie van het Adviserend Panel van de AFM, waarin het voorgenomen Kostenkader AFM 2025-2028 is toegelicht. Inmiddels heeft de minister van Financiën dit Kostenkader naar de Tweede Kamer gestuurd. Leden van de vaste commissie voor Financiën zijn op de hoogte gebracht van de blijvende zorgen rond de stijgende lasten die accountantsorganisaties voor het eigen toezicht moeten betalen.

Fiscaal

Uitspraak Hoge raad van 6 juni jl. en webinar

De Hoge Raad heeft 6 juni uitspraak gedaan in vijf box 3-zaken. We hebben daar in nieuwsberichten volop aandacht aan gegeven. Daags na de uitspraak is er een webinar geweest, waarin onder andere de gevolgen van het arrest werden besproken. Tijdens dit webinar zijn er vragen gesteld die in een FAQ nog worden beantwoord. 

Met het ministerie van Financiën staat reeds een afspraak met de koepel- en belangenorganisaties gepland, zodat we het proces na de uitspraak kunnen bespreken en vragen van onze leden kunnen voorleggen. De Belastingdienst heeft op haar site laten weten dat het ministerie van Financiën enige tijd nodig heeft om de uitspraak van de Hoge Raad te bestuderen. 
SRA houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft box 3.

Beconoverleg

SRA heeft het initiatief genomen een voorzet doen voor een werkprogramma Opgaaf werkelijk rendement om dit werkprogramma vervolgens terug te koppelen aan de andere koepels en Belastingdienst.

Internetconsultaties

SRA heeft gereageerd op de internetconsultaties Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025 en Aanpassing splitsingsvrijstelling.