Thuis in uw branche

Professionalisering van het MSB en de rol van de accountant

Branchesignalering

  • Publicatiedatum: 21-4-2021

Om de zorg betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken, zijn samenwerken, substitutie en een doelmatige en klantgerichte inrichting van de zorg cruciaal. Het medisch specialistisch bedrijf (MSB) kan hierin een sleutelrol vervullen, maar dit vraagt in veel gevallen om een (extra) professionaliseringsslag. 

De leden van de Branche-expertgroep Medisch en specialist Arjan Bonthond gingen in gesprek over wat hiervoor nodig is en welke rol daarin is weggelegd voor de accountant. Wat zijn belangrijke tips en welke valkuilen liggen op de loer?

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.