Inschrijfformulier Geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB/AA

Mijn gegevens

Kantoorgegevens

Praktijkbegeleider

Gegevens Praktijkopleiding

Let op: het SRA Stagebureau dient 1 maand voor de startdatum de aanmelding en bijlagen te hebben ontvangen.

Voeg de bijlage toe waarmee je kunt aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen van de praktijkopleiding, zoals een kopie van je getuigschrift of een toelatingsverklaring van de theoretische instelling.

Toegevoegde bestanden:

    Inschrijfvoorwaarden