Thuis in uw branche
0-meting en trainingen

Algemene informatie

In de praktijkopleiding Assurance word je opgeleid tot een accountant die in staat is om jaarrekeningcontroles uit te voeren en overige assurance-werkzaamheden te verrichten.

PlanningAan de assurance-werkzaamheden besteed je gedurende de praktijkopleiding Assurance minimaal 1500 uur (500 uur per jaar), waarvan minimaal 150 uur aan overige assurance-opdrachten en minimaal 1125 aan jaarrekeningcontroles. Tijdens de praktijkopleiding verricht je werkzaamheden binnen alle fases (opdrachtaanvaarding/continuering, planningsfase, uitvoering, afronding) van het assurance-proces. Uiteindelijk moet je de assurance-werkzaamheden, waaronder de jaarrekeningcontroles, kunnen uitvoeren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Om een assurance-opdracht goed te kunnen uitvoeren, moet je beschikken over specifieke kennis, houding en vaardigheden. Het opleidingsprogramma van de praktijkopleiding assurance is erop gericht om jouw kennis, houding en vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat je daardoor in staat bent aan het einde van de praktijkopleiding op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar relatief complexe assurance-opdrachten uit te voeren.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding Assurance >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren