Thuis in uw branche

Laatste nieuws

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen. 

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Voor het zover is, wil het kabinet in de wet nog een verduidelijking opnemen van het begrip ‘gezag’ en het vermoeden van een arbeidsovereenkomst bij en uurtarief onder een bepaald bedrag (men denkt nu aan € 30 of € 35) wettelijk vastleggen.

Het laatste nieuws over arbeidsrelaties treft u hierna aan.

De Tweede Kamer heeft op 12 september de verschillende stukken in het dossier arbeidsrelaties niet-controversieel verklaard.

 1. Zekerheid voor waarnemers: geen dienstverband met HA (LHV, 24-08-2023)
 2. Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024 (Belastingdienst, 14-08-2023)
 3. Antwoorden op vragen na het Commissiedebat ZZP (Rijksoverheid, 12-07-2023)
 4. Internetconsultatie wijziging herzieningssituaties premiedifferentiatie WW van 10 juli 2023:
  a. Internetconsultatie begint voor wijziging herzieningssituatie premiedifferentiatie WW (Rijksoverheid, 10-07-2023)
  b. Internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv (Rijksoverheid, 10-07-2023)
 5. Internetconsultatie Wet meer zekerheid flexwerkers van 9 juli 2023:
  a. Wet voor meer zekerheid voor flexwerkers in consultatie (Rijksoverheid, 09-07-2023)
  b. Internetconsultatie Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten (Rijksoverheid, 09-07-2023)
 6. Intentieverklaring bestrijden schijnzelfstandigheid in de zorg
  a. Intentieverklaring beheersingsmodel Zorg (Rijksoverheid, 07-07-2023)
  b. Kabinet en brancheorganisaties bestrijden samen de schijnzelfstandigheid in de zorg (Rijksoverheid, 06-07-2023)
 7. Aangenomen gewijzigde motie van de leden Kathmann en Westerveld over in de tussenstappen richting het opheffen van het handhavingsmoratorium naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten opstarten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang (t.v.v. 31311-253) (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 8. Aangenomen motie van het lid Podt c.s. over de persoonlijke kenmerken van de werkende als ondernemer mee laten wegen bij de beoordeling van arbeidsrelaties (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 9. Aangenomen motie van het lid Podt c.s. over een inventarisatie van de wensen en zorgen van zelfstandige bijverdieners voor de arbeidsmarkt van de toekomst (Tweede Kamer, 27-06-2023)
 10. Akkoord voor betere bescherming platformwerkers (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 11. Antwoorden op Kamervragen over V-100 thema Arbeidsmarktbeleid (Rijksoverheid, 12-06-2023)
 12. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen (VSO) over ontvangen brief betreffende Voortgang werken met en als zelfstandige(n) (Rijksoverheid, 31-05-2023)
 13. Kamerbrief over 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda Rutte IV, pagina 19/20 (Rijksoverheid, 08-05-2023)
 14. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket 3 april 2023:
  a. Meer evenwicht op de arbeidsmarkt (Rijksoverheid, 03-04-2023)
  b. Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket (Rijksoverheid, 03-04-2023)
 15. Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023 (Belastingdienst, 24 maart 2023)

Dossier Arbeidsrelaties