Thuis in uw branche

Publicaties SRA

Dossier arbeidsrelaties

Vanaf 1 mei 2016 is er al een handhavingsmoratorium rondom de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking. Het kabinet heeft echter aangekondigd dit handhavingsmoratorium, waarbij alleen gehandhaafd wordt bij kwaadwillenden en anderen in eerste instantie alleen aanwijzingen krijgen, eind 2024 te beëindigen.

Vanaf 2025 kan de Belastingdienst weer volledig handhaven als bij de beoordeling van een arbeidsrelatie sprake blijkt te zijn van een (fictieve) dienstbetrekking die niet als zodanig is aangemerkt tussen partijen. Op 6 oktober 2023 is ook het wetsvoorstel Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden ter internetconsultatie aangeboden. Het wetsvoorstel houdt een wijziging van de definitie van het begrip arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in. Daarnaast introduceert het voorstel een wettelijk civielrechtelijk rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst op het moment dat er wordt gewerkt tegen een beloning van ten hoogste € 32,24 per uur.

Publicaties van SRA over arbeidsrelaties treft u hierna aan.

  1. Reactie SRA op internetconsultatie arbeidsrelaties (SRA, 10-11-2023)
  2. Brief: Reactie SRA op internetconsultatie Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (SRA, 10-11-2023)
  3. Praktijkhandreiking DGA, loonbelasting, werknemersverzekeringen (SRA, 24 juni 2022)

Dossier Arbeidsrelaties