Thuis in uw branche

Bewustwording en focus leidt tot kwaliteitsverbetering

Staat kwaliteit bij uw kantoor op nummer 1? Deze vraag stelden we u verleden jaar in SRAadviseur. Op basis van wat we toen wisten – het Jaarverslag Reviewcommissie 2016, de nulmeting Samen Beter, de voortgang NBA-Monitor Publiek belang – moesten we helaas constateren dat nog lang niet alle SRA-leden zo ver waren.

Kunnen we dat beeld bijstellen, nu het verplichte meet- en verbeterprogramma Samen Beter is afgerond en de Reviewcommissie haar toetsingsresultaten over 2017 heeft gepubliceerd?

De harde cijfers over 2017 vertellen dat SRA-kantoren op alle domeinen een sterke kwaliteitsverbetering laten zien. Overall voldoet 83% van de regulier getoetste kantoren in 2017 aan wet- en regelgeving; een percentuele stijging van 16% ten opzichte van 2016. Volgens Willem van Wijngaarden, voorzitter van de onafhankelijke SRA-Reviewcommissie, is de kwaliteitsverbetering resultante van een bewustwordingsproces bij de SRA-leden. Dat proces en de daarmee gepaard gaande inspanningen, betalen zich nu uit in respectabele rapportcijfers op alle domeinen.

In retrospect

Verandering begint bij bewustwording. Die bewustwording – zeker ook afgedwongen door druk van buiten – vond in eerste instantie met name plaats bij de mensen, verantwoordelijk voor het wettelijke controledomein. "Wat we – in retrospect – op het wettelijke en vrijwillige controledomein kunnen constateren, is dat SRA-kantoren tot 2014 best met kwaliteit aan de slag waren. De diepgang in de uitvoering van de wettelijke controle, bij processen en posten, kon echter veel beter. Dat constateerde ook de AFM met haar themaonderzoek in 2013 bij SRA-kantoren. Het SRA-bestuur besloot daarop tot een verplicht meet- en verbeterprogramma Samen Beter bij haar leden met een Wta-vergunning, dat onze reviewers tot in 2018 hebben uitgevoerd."

Lees verder in de SRAadviseur