Thuis in uw branche

'Nu weet je dat er wordt geluisterd'

de assistent-accountants en managers (deel 3 van drieluik)

  • Publicatiedatum: 2-5-2018

In reactie op het verlies van maatschappelijk vertrouwen presenteerde het accountantsberoep de afgelopen jaren een forse reeks plannen, programma's, rapporten en maatregelen. Wat is daarvan het resultaat? Wat is er veranderd bij accountantsorganisaties? Wat doet de controlerend accountant nu anders dan voorheen?

Anders plannen, anders controleren, anders documenteren. Partners die meegaan naar de klant, een keer een dag meelopen met het team. Een andere manier van beoordelen. Maar voor alles: anders met elkaar omgaan. Vraag jonge accountants en (senior-)managers bij OOB-kantoren wat hen het meeste treft in het veranderingsproces in hun organisatie en ze benadrukken bijna allemaal de wijze waarop ze met elkaar zijn gaan praten en discussiëren. Over alles.

Martijn de Jong, senior manager bij EY en gespecialiseerd in Corporate Governance, is er uitgesproken over: "Mensen doen hun mond open als ze denken 'klopt dit wel?'. Voorheen werd ook gezegd dat je dat moest doen, maar als dat niet gebeurde, was het ook goed. Nu wordt het nadrukkelijk gewaardeerd en nu weet je dat er ook geluisterd wordt."

De verandering komt van onderaf én van bovenaf, ziet De Jong. 'De leiding staat hier niet alleen open voor, men stimuleert dit ook op allerlei manieren. Er staat bijvoorbeeld een EY-filmpje op YouTube waarin een jonge vader aan het woord is die zegt dat het toch normaal moet zijn op tijd naar huis te gaan, zodat je je kinderen nog even kunt zien. Het feit dat zo'n filmpje gedeeld wordt, maakt duidelijk dat het beleid is dergelijke issues aan de orde te stellen. En dat strekt zich uit over alle terreinen: planning, klantselectie, teambezetting, vaktechnische onderwerpen - alles is bespreekbaar."

Respecteren

Anderen hebben soortgelijke ervaringen. Marjolein van Dijk, senior bij KPMG, noemt ook de balans tussen werk en privé als voorbeeld. "Die kwam ter sprake in een workshop over normen en waarden met de raad van bestuur. We bespraken concrete voorbeelden hoe je aan de orde kunt stellen dat je eens een keer wat eerder naar huis gaat na een paar dagen lang doorwerken. We weten allemaal dat je elkaar daarin moet respecteren, maar in de praktijk is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Leren hoe je zo'n onderwerp aan de orde stelt, is de eerste stap."


Lees het hele artikel