Thuis in uw branche

Oorzakenanalyse

Het SRA-bestuur heeft het webdossier Kwaliteit aangevuld met Visie en guidance op het Integraal kwaliteitsbeleid: in control zijn & oorzakenanalyse. Besturen, beleids- en kwaliteitsbepalers krijgen hiermee guidance bij deze wat abstracte onderwerpen.

De guidance geeft u ook praktische handvatten en aandachtspunten om een oorzakenanalyse uit te voeren. Alle SRA-leden kunnen hiermee aan de slag, ongeacht of zij wel of geen Wta-vergunning hebben. Alle SRA-kantoren werken immers met een kwaliteitsbeheersingssysteem en committeren zich als lid aan het SRA-kwaliteitsbeleid.

Beheersing van kwaliteit

Eén van de aandachtspunten in het integrale kwaliteitsbeleid is de beheersing van kwaliteit via in control cycli. Oorzakenanalyses of root cause analyse (RCA) zijn daarvoor een instrument. Binnen onze sector is het belang en de noodzaak onderkend om oorzakenanalyses te maken. Niet alleen op sectorniveau, maar juist ook op organisatie(kantoor)-, medewerker- of dossierniveau. 

Met een oorzakenanalyse kunt u doelgericht de kwaliteit binnen uw organisatie, op verschillende aspecten en niveaus verbeteren. Kortom: Welke factoren veroorzaken missers en welke factoren stimuleren de kwaliteit binnen uw organisatie? Als u dat in kaart heeft, dan weet u aan welke knoppen u kunt draaien om kwaliteit binnen uw organisatie continu te kunnen verbeteren. Met deze guidance krijgt u praktische handvatten en aandachtspunten om een oorzakenanalyse uit te voeren.

Onderaan deze pagina - achter de ledeninlog - kunt u de guidance downloaden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.