Thuis in uw branche

SRA-Kwaliteitsdag 'To the Next Level'

Donderdag 15 februari zijn zo’n negentig SRA-kantoren bij elkaar gekomen om inspiratie op te doen en met elkaar te sparren over hoe de volgende stappen te zetten in de kwaliteitsslag. Conclusie na deze dag: kwaliteit dringt steeds dieper door in de haarvaten van SRA-kantoren en velen zijn toe aan de volgende stap.

KwaliteitsdagSRA signaleert veel overeenkomsten in dilemma’s bij de verregaande verbetering van kwaliteit tussen kleine en grote accountantskantoren, maar zeker ook een flink aantal verschillen. Kantoren spraken daarom de wens uit om, waar mogelijk, meer segmentatie aan te brengen in de kwaliteitsbenadering.

Ambities van SRA

SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve trapte af met de SRA-visie op de Next Level. Wat gaat deze vervolgstap betekenen voor de organisatiecultuur en welke gedragsveranderingen zijn daarbij noodzakelijk? En welke rol kan en wil SRA daarbij vervullen. Dinkgreve: "SRA wil graag haar leden, met de focus op beleids- en kwaliteitsbepalers, meenemen en stimuleren in verdergaande kwaliteitsverbetering. Wij hebben de ambitie neergelegd dat SRA-kantoren geen onvoldoendes meer scoren. Dit alles moet plaatsvinden in een geïntegreerd proces binnen kantoren waarbij cultuur en gedrag én het kwaliteitsbeheersingssysteem een prominente plaats innemen." Hierbij kan SRA ondersteuning bieden.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur april 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur