Thuis in uw branche

Van Samen Beter naar Next Level

Toch AFM-steekproef in 2018

In de vorige SRAadviseur stelden we u de vraag: staat 'Kwaliteit' bij uw kantoor op nummer 1 van de beleidsagenda? Alhoewel er flinke energie gestoken wordt in vaktechnische compliance, blijkt dat bij SRA-kantoren nog grote stappen in kwaliteitsdenken gezet kunnen worden.

Het thema Kwaliteit stond dan ook centraal tijdens de bijeenkomst voor SRA-leden met een Wta-vergunning, op 11 oktober jl. Op basis van eerdere AFM-planning bestond namelijk de verwachting dat de toezichthouder eind 2018 het niet-OOB-segment opnieuw zou onderzoeken. Voor een volle zaal gaf onder meer Barbara Majoor (Audit & Reporting Quality, AFM) nadere duiding bij de kwaliteitsverwachtingen van de AFM en het belang van veranderen in dat kader. Vanuit SRA werd verder ingezoomd op de bestuursvisie en kwaliteitsambitie, de stand van Samen Beter en praktische handvatten om (het bestuur van) kantoren te ondersteunen bij het leveren van een optimale, gewenste kwaliteit.

Blijf twijfelen aan jezelf

Op basis van de recente AFM-rapportages over de OOB-kantoren, duidde Majoor de (onderzoeks)focus van de toezichthouder op gedrag en cultuur: “Op die thema’s is nog veel werk te doen. En denk niet als niet-OOB-kantoor dat het alleen een probleem is van de OOB-kantoren. Ik adviseer: blijf twijfelen aan jezelf. Kwaliteit begint met uw eigen visie: waar wilt u naar toe? En dat start met het meten van waar u nu staat.” In de onderzoeken bij de OOB-organisaties stelde de AFM vervolgens vast op welke wijze de kantoororganisatie naar die stip op de horizon toewerkt: zit het management aan het stuur, worden initiatieven ontplooid en geëvalueerd en stuurt het management ook bij?


Lees verder in de SRAadviseur