Thuis in uw branche

Controle en verslaggeving bij onderwijsinstellingen

Houd als ‘onderwijsaccountant’ uw kennis up-to-date!

Het controleren van onderwijsinstellingen betekent alert blijven. Waar liggen actuele aandachtspunten en wat staat u nog te wachten?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 425,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 7
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider
Resultaat:

U vertaalt actuele ontwikkelingen naar uw controle bij onderwijsinstellingen in de PO-, VO-, HO- en MBO-sector. U herkent actuele adviesmogelijkheden.

Uw docent

Marien Rozendaal

Marien Rozendaal RA

Marien Rozendaal RA is partner bij Van Ree, SRA-contactpersoon bij het Ministerie van OCW en neemt deel aan het periodieke onderwijs accountantsoverleg.

.

Inhoud

Het controleren van onderwijsinstellingen betekent alert blijven. Waar liggen actuele aandachtspunten en wat staat u nog te wachten?

De specifieke wet- en regelgeving wijzigt voortdurend en de Onderwijsinspectie scherpt het controleprotocol jaarlijks aan. Wat is er gewijzigd en wat is de invloed daarvan op uw werkzaamheden? Hoe beoordeelt u bijvoorbeeld rechtmatigheid op de juiste manier?

Naast actuele ontwikkelingen komen in deze specialistencursus ook nieuwe adviesmogelijkheden in de onderwijssector aan bod.

  • Belangrijke thema’s en wijzigingen Onderwijsaccountantsprotocol
  • Aandachtspunten en ontwikkeling RJ660
  • Rechtmatigheidsvraagstukken en wijzigingen WNT
  • Governance en de gevolgen voor uw controle
  • Fiscale aspecten, zoals omzetbelasting
  • Licenties, verzuim en daadwerkelijk schoolgaan
  • Controle maatwerkbekostiging VO

 

Docent(en)

Marien Rozendaal

Marien Rozendaal RA

Marien Rozendaal RA is partner bij Van Ree, SRA-contactpersoon bij het Ministerie van OCW en neemt deel aan het periodieke onderwijs accountantsoverleg.

Ervaringen van deelnemers

  • Zeer praktische cursus.
  • Erg nuttige cursus en zeker toepasbaar in de praktijk.
  • Zeer leerzaam voor het uitvoeren van de controles bij onderwijsinstellingen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren