Thuis in uw branche

Corruptierisico’s binnen het mkb

Wanneer moet u in actie komen?

Corruptie is zodanig actueel dat accountants er iedere dag mee in aanraking komen. Weet u wanneer u in actie moet komen volgens nieuwe wet- en regelgeving?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 405,00
Prijs niet-leden: € 525,00
Groepsgrootte: 24
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 4
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder, Compliance officer
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • In te spelen op risico's met betrekking tot corruptie.
  • De eisen uit relevante wet- en regelgeving met betrekking tot fraude en corruptie te vertalen naar mijn werkzaamheden.

Uw docent

Peter Schimmel

Drs. Peter Schimmel RA CFE

Drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitkwesties.

.

Inhoud

Corruptie is zodanig actueel dat accountants er iedere dag mee in aanraking komen. Weet u wanneer u in actie moet komen volgens nieuwe wet- en regelgeving?

Fraude en corruptie worden vaak in een adem genoemd. Toch is corruptie wezenlijk anders, veel meer voorkomend dan fraude en gebeurt het veelal onder de ogen van de accountant. Er wordt rondom corruptie steeds meer verwacht van de accountant, zowel in de samenstel-, controle- als adviespraktijk. Een niet-toereikende AO/IB kan zelfs een strafbaar feit opleveren onder de anti-corruptiewetgeving! En ook de AFM vraagt accountantsorganisaties aandacht te hebben voor de beheersing van corruptierisico’s.

Wat zijn uw ‘corruptie aandachtsgebieden’ bij relatiebeheer, inkoop, aanbesteding, personeelsbeleid, en facturering? Wat zijn de basismechanismen én aandachtsgebieden van omkoping? Hoe moet u omgaan met grijze gebieden rond steekpenningen en facilitation payments? Wat kunt u doen bij afdreiging? En vooral de vraag: wat moet u hiermee doen als accountant? Met actuele voorbeelden leert u de nieuwe wet- en regelgeving toepassen. Zorg ervoor dat u corruptie signalen bij uw klant herkent én juist handelt! 

 

  • Verschil corruptie en fraude
  • Welke wet- en regelgeving is relevant voor accountant?
  • Signaleren van corruptie
  • Vaak voorkomende corruptierisico’s in de samenstel-, controle- en adviespraktijk
  • Consequenties voor uw werkzaamheden
  • Welke adviesmogelijkheden kan het u opleveren?
  • Praktijkvoorbeelden uit het mkb
  • Vernieuwde NBA Handreiking 1137: Corruptie, werkzaamheden van de accountant

Docent(en)

Peter Schimmel

Drs. Peter Schimmel RA CFE

Drs. Peter Schimmel RA CFE is als forensisch accountant specialist deskundig onderzoek in financieel economische geschillen en adviseur/onderzoeker in integriteitkwesties.