Thuis in uw branche

Opleiding: CSRD-assurance (met intervisie)

Behaal uw bekwaamheid tot het verlenen van CSRD-assurance

Om CSRD-assurance te mogen verlenen wordt van u als controlerend accountant verwacht dat u voldoet aan de CSRD-vereisten.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 4395,00
Prijs niet-leden: € 5195,00
Groepsgrootte: 18
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 42
Bestemd voor: Controleleider, Accountant vennoot/medewerker
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

 • ESG-informatie te beheersen en te voorzien van assurance.

Uw docent

David Boekel

David Boekel MSc RA

David Boekel MSc RA is Manager Impact Reporting bij RSM, lid van de NBA-werkgroep ESG Assurance en lid van de SRA Commissie Duurzaamheid.

Alle docenten

Inhoud

Om CSRD-assurance te mogen verlenen wordt van u als controlerend accountant verwacht dat u voldoet aan de CSRD-vereisten.

Vanuit de NBA zijn heldere richtlijnen geformuleerd hoe uw verplichte permanente educatie vormgegeven moet worden. Deze opleiding biedt u een volledig ontzorgd leertraject. Na afronding ontvangt u niet alleen een certificaat, maar beschikt u ook over de kennis en vaardigheden om CSRD-assurance te verlenen aan uw klanten.

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld om alle aspecten van de PE-verplichting rond CSRD-assurance te raken. Hierbij staat een theoretische basis in combinatie met praktische concretisering centraal. De intervisiebijeenkomsten bieden u daarnaast de gelegenheid om direct met uw eigen praktijkvragen aan de slag te gaan.

Wat kunt u verwachten?

 • Concretisering van de CSRD-vereisten: leer denken vanuit de Standaarden, met aandacht voor maatwerk voor uw eigen CSRD-klant.
 • Denken vanuit het businessmodel: leer welke stappen noodzakelijk zijn vanuit het businessmodel van uw klant.
 • Veel praktijk: tijdens elk blok staan op de tweede dag diverse praktijkcases centraal. Niet alleen theorie, maar vooral praktische toepassing!
 • Intervisiebijeenkomsten: versterk uw vaardigheden tijdens intervisie, waarbij de focus ligt op de praktische toepassing en het delen van ervaringen.
 • Top docenten met ervaring én veel relatie tot de mkb assurance praktijk.

In het kort

 • Wettelijke voorschriften en standaarden
 • Stakeholders-assessment, materialiteitsbepaling en kwaliteitsbeheersing
 • Rapportagevereisten en datapunten
 • Beoordelen van toekomstgerichte informatie
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Praktijkcases

Bijzonderheden

 • Aan de start van deze opleiding wordt van u verwacht dat u over basiskennis rondom duurzaamheidsregelgeving beschikt.
 • Voorafgaand ontvangt u een intake ter inventarisatie van uw leerdoelen en afstemming van het opleidingsprogramma.
 • Bij de start ondertekent u een geheimhoudingsverklaring om de vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen.
 • Naast de opleiding is er ook inspanning vereist in de vorm van voorbereiding en huiswerkopdrachten.

Nieuwe startdatum in het najaar volgt zo spoedig mogelijk. Interesse? Mail naar cdeklein@sra.nl

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 3 juli 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 4 september 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 11 september 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 16 oktober 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 13 november 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 18 december 2024 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Woensdag 22 januari 2025 van 09:30 uur tot 16:30 uur
Reservelijst Vol
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU38468

Programma

Blok 1: Kwaliteitsbeheersing en dubbele materialiteitsanalyse (2 dagen)

 • Wet- en regelgeving verslaggeving
  - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  - Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering
  - European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
  - Inzicht in governance, strategie, management impact, risico’s, kansen en metrics en targets
 • Beoordeling dubbele materialiteitsanalyse
  - Stakeholdersanalyse
  - Materiele thema’s
  - Strategische implicaties
 • Controlestandaarden COS 3000A, COS 3410, en COS 3810N (evt. ISSA 5000) en 3950N
  - Kwaliteitsbeheersing
  - Opdrachtaanvaarding en uitvoering opdracht
  - Werkwijze vaststellen assurance materialiteit per relevant onderwerp
 • Intervisie
  - Bespreken praktijkopdracht
  - Uitwisselen ervaringen/best practices

Blok 2: Risicoanalyse en interne beheersing (2 dagen)

 • Controlestandaarden COS 3000A, COS 3410, COS 3810N en 3950N
  - Verwerven van inzicht in de administratieve organisatie en interne beheersing duurzaamheidsverslaggeving
  - Risicoanalyse
 • Beoordeling selectie openbaarmakingsvereisten en datapunten
  - Relatie met geselecteerde materiële thema’s
  - Hantering beslisboom per materieel thema
 • Interne beheersing
  - Administratieve organisatie en interne beheersing rondom materiële duurzaamheidsonderwerpen
  - Inzicht in processen van datacollectie, dataregistratie en databetrouwbaarheid en de IT-component
 • Intervisie
  - Bespreken praktijkopdracht
  - Uitwisselen ervaringen/best practices

Blok 3: Rapportagevereisten en datapunten (2 dagen)

 • Controlestandaarden COS 3000A, COS 3410, COS 3810N en 3950N
  - Assurance materialiteit
  - Assurance werkzaamheden
  - Evaluatie van assurance werkzaamheden
 • Beoordelen van toekomstgerichte informatie
  - Relatie met strategie
  - Beoordeling beschreven effecten van voorgenomen maatregelen
  - Opname van financiële effecten (Opex en Capex)
 • Beoordeling rapportage over kansen
  - Relatie met strategie
  - Opname van financiële effecten
 • Valideren rapportagevereisten
  - Gebruik van tijdshorizonten binnen de duurzaamheidsrapportage
  - Toepassing rapportagevereisten
  - Relatie met overige bedrijfsrapportages, waaronder de jaarrekening
 • Rapportagestructuur en overgangsbepalingen
  - Beoordeling rapportagestructuur
  - Mapping milieuaspecten met EU Taxonomy
  - Overgangsbepalingen
 • Concretiseren kwaliteitseisen informatie
  - Toegepaste datamodel inclusief brondata
  - Beoordeling kwaliteitscriteria duurzaamheidsverslag
 • Intervisie
  - Bespreken praktijkopdracht
  - Uitwisselen ervaringen/best practices

Intervisie en afronding (1 dag)

Docent(en)

Harry Marissen

Ing. Harry Marissen AA

Ing. Harry Marissen AA is werkzaam bij Bentacera, mede-oprichter van ZeroCO2 en lid van de SRA Commissies Vaktechniek en Duurzaamheid.

David Boekel

David Boekel MSc RA

David Boekel MSc RA is Manager Impact Reporting bij RSM, lid van de NBA-werkgroep ESG Assurance en lid van de SRA Commissie Duurzaamheid.