Sla menu over
Thuis in uw branche

Algemene informatie

In de praktijkopleiding Assurance word je opgeleid tot een accountant die in staat is om jaarrekeningcontroles uit te voeren en overige assurance-werkzaamheden te verrichten.

PlanningAan de assurance-werkzaamheden besteed je gedurende de praktijkopleiding Assurance minimaal 1500 uur (500 uur per jaar), waarvan minimaal 150 uur aan overige assurance-opdrachten en minimaal 1125 aan jaarrekeningcontroles. Tijdens de praktijkopleiding verricht je werkzaamheden binnen alle fases (opdrachtaanvaarding/continuering, planningsfase, uitvoering, afronding) van het assurance-proces. Uiteindelijk moet je de assurance-werkzaamheden, waaronder de jaarrekeningcontroles, kunnen uitvoeren op het niveau van een startbekwame accountant.

Om een assurance-opdracht goed te kunnen uitvoeren, moet je beschikken over specifieke kennis, houding en vaardigheden. Het opleidingsprogramma van de praktijkopleiding assurance is erop gericht om jouw kennis, houding en vaardigheden zodanig te ontwikkelen dat je daardoor in staat bent aan het einde van de praktijkopleiding op het niveau van een startbekwame accountant relatief complexe assurance-opdrachten uit te voeren.

Integratie HR en de praktijkopleiding

Een betere inbedding van de praktijkopleiding in de HR systematiek van kantoren kan bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van begeleiding en coaching van jou als trainee. Het zou mooi zijn als jouw voortgang en inhoud van de praktijkopleidingen een vast onderdeel van de interne beoordelingssystematiek zou worden. Om dit te stimuleren en jou te ondersteunen heeft SRA een gespreksformulier voor de (voortgangs)gesprekken die je gaat voeren op kantoor.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding Assurance