Sla menu over
Thuis in uw branche

Sjablonen praktijkopleiding Assurance

Het SRA-Stagebureau heeft sjablonen ontwikkeld die je kunt gebruiken voor het schrijven van je rapportages/jaarplannen. Het is geen verplichting maar kan als hulpmiddel dienen bij het schrijven van je rapportages.

Het is van belang dat je start met het goed lezen van de Informatiegids Assurance van de NBA. Alles wat je moet weten staat in deze gids.

Denk aan de volgende zaken:

  • let goed op taalgebruik. Zorg voor foutloos Nederlands en gebruik vakkundig taalgebruik;
  • probeer kort en bondig te schrijven, werk uit wat nodig is, niet meer, dus kopieer ook geen teksten die je al eerder hebt gebruikt, verwijzen kan uiteraard wel;
  • soft skills zijn belangrijk, zowel de vaktechnische als persoonlijke leerdoelen;
  • zorg dat je samen met de praktijkbegeleider jouw leerdoelen en planning voor de komende periode goed hebt doorgenomen; 
  • voeg bij iedere rapportage een momentopname van je bijgewerkte voortgangstabel toe. Let  op consistentie met verwijzingen/nummers naar de rapportages.

Uit de opeenvolgende rapportages – perioden moet duidelijk blijken dat de door jouw behandelde opdrachten/werkzaamheden complexer worden. In het laatste jaar op het niveau van een startbekwame accountant.

Gebruik de voortgangstabel (eindtermen- en urenregistratieformulier) voor een indruk ten aanzien van je ontwikkeling en de voortgang van de praktijkopleiding.

Sjablonen

Heb je vragen over het sjabloon of klopt er iets niet? Neem dan contact op met het SRA-Stagebureau via:

Team Stagebureau 

E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60