Thuis in uw branche
Corona proof

Vastgoed in de jaarrekening

Het correct verwerken van vastgoed in de jaarrekening

De post vastgoed komt in veel jaarrekeningen voor, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Hoe pakt u de verwerking en controle van deze post aan?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 450,00
Prijs niet-leden: € 595,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Teamleider/Relatiebeheerder, Zelfstandig assistent-accountant
Resultaat:

U verwerkt de post vastgoed in de jaarrekening op correcte wijze. 

uw docent

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

.

Inhoud

De post vastgoed komt in veel jaarrekeningen voor, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Hoe pakt u de verwerking en controle van deze post aan?

Een juiste waardering, resultaatbepaling, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening is essentieel. Welke specifieke wet- en regelgeving is van toepassing? En hoe past u deze toe in complexere situaties, zoals buitengebruikstelling of bijzondere waardevermindering?

U leert de verschillende categorieën en soorten vaste activa te onderscheiden en de regelgeving hierop juist toe te passen. Ook gaan we uitgebreid in op verschillende wijze van afschrijven en  de verwerking van de herwaarderingsreserve,  buitengebruikstelling, afstotingen en ruil aan bod. Tot slot staat de aardering centraal: wanneer kiest u voor welke methode én hoe kijkt de bank naar het vastgoed van uw klant? Zorg ervoor dat de complexe post vastgoed voor u geen geheimen meer kent en pas de wet- regelgeving correct toe.

  • Toepassen actuele wet- en regelgeving
  • Verschil activatie panden voor eigen gebruik of als belegging
  • Waarderings technieken: historische kostprijs, actuele kostprijs, directe en indirecte waarde
  • Impairment indicaties.
  • Bijzondere waardeverminderingen
  • Toepassen herwaarderingen en herinvesteringsreserve
  • Advisering klant over het huren, kopen of verkopen van panden
  • Het verwerken van buitengebruikstelling en afstoting
  • Verkooptraject ‘groot’ vastgoed en checklist technische Due Diligence
  • Rapportage en oordeelsvorming

Docent(en)

Gert-Jan Jordaan

drs. Gert-Jan Jordaan RA

drs. Gert-Jan Jordaan RA is openbaar accountant en docent Externe Verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit.

Jan Kist

Jan Kist

Jan Kist is zelfstandig adviseur en afkomstig uit het bankwezen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren