Thuis in uw branche

Verslaggeving en controle bij verenigingen en stichtingen

Non-profit organisaties vragen om extra aandacht!

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar let u extra op bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 565,00
Prijs niet-leden: € 755,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 9
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Controles bij gesubsidieerde (non-profit) instellingen effectief uit te voeren.
  • De RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen toe te passen.
  • Actuele Richtlijnen zoals RJ 630, RJ 640, RJ 650 en RJ 274 toe te passen.

uw docent

Drs. Jaap Schot RA

Drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

.

Inhoud

De controleopdracht bij gesubsidieerde instellingen is altijd complex. Waar let u extra op bij de voorbereiding en uitvoering van de controle?

Door toenemende wet- en regelgeving moet u als accountant nóg alerter zijn bij het controleren van verenigingen en stichtingen. Het naleven van de subsidievoorwaarden is erg belangrijker. Daarnaast nemen uw adviesmogelijkheden toe door de complexiteit van regelgeving. Waar zitten de attentiepunten in de verslaggeving, uw controleaanpak en bij nieuwe Richtlijnen? Wat is de invloed van Governance Codes en de actuele controlevereisten? Hoe u juist omgaat met de effectiviteit in de controle, uw natuurlijke adviesfunctie en het vaststellen en naleven van de rechtmatigheidseisen leert u tijdens deze cursus.

  • Actualiteit Richtlijnen (o.a. RJ 630, RJ 640, RJ 650 en RJ 274)
  • Aandachtspunten bij specifieke normen of eisen voor non-profit instellingen
  • RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen
  • Aandachtspunten risicoanalyse bij verenigingen en stichtingen
  • AO/IB bij non-profit organisaties
  • Welke normen en criteria toetst u?
  • Naleving subsidievoorwaarden en Governance codes

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 21 december 2022 van 09:30 uur tot 20:30 uur
Beschikbaar
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU34237

Docent(en)

Drs. Jaap Schot RA

Drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren