Thuis in uw branche

Verslaggeving en controle bij verenigingen en stichtingen

Voldoen aan de nieuwste eisen bij klanten uit de non-profit sector

Non-profit organisaties zijn vaak gefinancierd met subsidies en giften. Dit vergt een andere controleaanpak en stelt specifieke eisen aan de verslaggeving.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 595,00
Prijs niet-leden: € 775,00
Groepsgrootte: 25
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 6
Bestemd voor: Accountant vennoot/medewerker, Controleleider, Teamleider/Relatiebeheerder
Leerdoelen:

Ik ben in staat om:

  • Controles bij gesubsidieerde (non-profit) instellingen effectief uit te voeren.
  • De actuele Richtlijnen voor (kleinere) non-profit organisaties toe te passen.  

uw docent

Drs. Jaap Schot RA

drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

.

Inhoud

Non-profit organisaties zijn vaak gefinancierd met subsidies en giften. Dit vergt een andere controleaanpak en stelt specifieke eisen aan de verslaggeving.  

Bij de controle van verenigingen en stichtingen is de controle op het naleven van de subsidievoorwaarden belangrijk. Ook heeft u te maken met diverse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Governance Codes. Wat zijn de laatste wijzigingen en wat zijn de gevolgen voor de controleaanpak en de jaarrekening van (kleinere) non-profit organisatie? Met de complexiteit regelgeving nemen ook de advieskansen toe. Hoe geeft u invulling aan uw natuurlijke adviesfunctie? 

Leer tijdens deze cursus hoe u uitvoering geeft aan de controle. Hoe analyseert u de risico’s en controleert u of uw klant voldoet aan de rechtmatigheidseisen? Ook bespreken we hoe u de jaarrekening opstelt volgens de laatste en steeds strengere eisen.  

  • Actualiteit Richtlijnen (o.a. RJ 630, RJ 640, RJ 650 en RJ 274)
  • Aandachtspunten bij specifieke normen of eisen voor non-profit instellingen
  • RJK C1 voor kleine verenigingen en stichtingen
  • Aandachtspunten risicoanalyse bij verenigingen en stichtingen
  • AO/IB bij non-profit organisaties
  • Welke normen en criteria toetst u?
  • Naleving subsidievoorwaarden en Governance codes

Locatie & Datum

Datum & tijd:
Woensdag 20 december 2023 van 13:30 uur tot 20:30 uur
Bijna vol
Locatie: Hotel Vianen in Vianen ut /routebeschrijving
Cursuscode: EOCU36081

Docent(en)

Drs. Jaap Schot RA

drs. Jaap Schot RA is accountant in de publieke sector bij Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Ron Wassing RA

Ron Wassing RA is Compliance officer bij Verstegen accountants en belastingadviseurs