Thuis in uw branche

''Ik adviseer SRA-kantoren graag bij vraagstukken omtrent arbeidsvoorwaarden''

Interview met Bram Mookhoek, HR-consultant bij SRA

Bram Mookhoek

Sinds augustus 2023 werk ik als HR-adviseur bij SRA. Samen met Theo en Linda ondersteun ik de SRA-kantoren op HR-gebied. SRA-kantoren kunnen naast onze producten en diensten ook voor advies bij ons terecht. Wilt u bijvoorbeeld sparren over de nieuwe pensioenregeling of over het steeds meer voorkomen van parttime medewerkers, dan help ik u graag.

My Performance-tool

De My Performance-tool is een tool die in september 2023 is gelanceerd. De tool is gefocust op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers van SRA-kantoren. Het leuke van de tool is dat deze is gebaseerd op het SRA-Loopbaanmodel, waarbij de eerder ontwikkelde functiebeschrijvingen, beoordelings- en gespreksformulieren de basis vormen voor het systeem. De tool is dus op maat gemaakt voor de SRA-kantoren wat ook nog eens implementatietijd scheelt.

Screening arbeidsvoorwaarden

Wij ondersteunen kantoren graag bij het screenen van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Om te kijken of u marktconform bent, levert het SRA-kantoor in eerste instantie hun huidige pakket aan. Het gaat hierbij zowel om de secundaire arbeidsvoorwaarden als over het salarishuis. Met de gegevens uit het SRA-salarisonderzoek maken we een rapportage die laat zien hoe de arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de markt scoren. Op deze manier kunnen kantoren zien of zij marktconform zijn.

In de rapportage worden aanbevelingen opgenomen. Er wordt duidelijk aangegeven wat in de markt wordt gezien. Ook wordt gekeken naar hoe zwaar iets weegt. Heeft een kantoor bijvoorbeeld 25 vakantiedagen en het gemiddelde in de markt is 28,2 dagen, dan is dit lager dan in de markt. Maar als u een ontzettend goede overlijdensrisico uitkering heeft, weegt dit dan tegen elkaar op? Het een komt immers (gelukkig) veel vaker voor dan het ander. Ik adviseer SRA-kantoren dan ook graag bij vraagstukken omtrent arbeidsvoorwaarden.

Mobiliteitsplan

Voor SRA-kantoren die hun beleid willen herzien of updaten kijk ik graag mee naar het mobiliteitsplan. Een hot topic. Voor veel SRA-kantoren wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Om deze reden wordt er ook steeds kritischer naar het mobiliteitsbeleid gekeken.

We zien bijvoorbeeld dat het leasen van dieselauto's een aflopende zaak is. Daarnaast ontstaan er vaker fietsregelingen in verschillende vormen. Denk hierbij aan de lease fiets of de fiets van de zaak. Wij inventariseren de wensen van het kantoor en kijken daarna realistisch naar wat de medewerkers willen. In diverse sessies worden de opties steeds meer getrechterd om tot een conclusie te komen.

Belangrijke trends en ontwikkelingen

Een nieuwe pensioenregeling moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Er is veel veranderd in de samenleving. Mensen worden ouder, wisselen gemiddeld vaker van baan of stoppen soms tijdelijk met werken. Om het pensioen hier goed op aan te laten sluiten, moet per 1 januari 2028 de nieuwe regeling gereed zijn.

Voor wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden zien we dat er steeds meer creatieve dingen worden bedacht om medewerkers te werven en binden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onbeperkt aantal vakantiedagen. Of het afbetalen van de studieschuld van de nieuwe generatie. Maar hoe pakt dit in de praktijk uit?

Het duurzaam inzetten van personeel wordt belangrijker. Parttime werken komt steeds vaker voor en er is minder instroom vanuit de opleidingen. Een zorg voor de kantoren waar ik hen graag bij begeleid.

Contact

Bram Mookhoek
Bram Mookhoek
HR-consultant
T 030 656 60 60
E bmookhoek@sra.nl