Thuis in uw branche

SRA-Visma I MLE Beoordelen

Omschrijving

Logo Visma-MLE

SRA-Visma I MLE Beoordelen is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van beoordelingsopdrachten.

Inhoud

Met het werkprogramma Beoordelen kunt u beoordelingsopdrachten efficiënt en op vaktechnisch verantwoorde wijze uitvoeren. Het werkprogramma leidt u gestructureerd door het gehele traject van de planning, uitvoering en afronding van de opdrachten.

De vereisten, zoals opgenomen in de Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten zijn uiteraard verwerkt in dit werkprogramma. Net als de wijzigingen in de VGBA en de ook voor beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde onafhankelijkheidsregels, zoals opgenomen in de ViO. Verder bevat het werkprogramma Beoordelen ook werkprogramma’s voor Loonheffing, BTW en VPB.

SRA-Visma I MLE Beoordelen

Naast MLE controle en MLE samenstel is er ook MLE beoordelen. Make Life Easier heeft de MLE samenstel template uitgebreid naar een beoordelingstemplate waarmee u risicogericht bijzonder efficiënt en effectief een beoordelingsopdracht uitvoert. Uiteraard is de SRA beoordelingscontent in MLE beschikbaar.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 2400, de RJk en het SRA-Handboek Beoordelen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

SRA-Werkprogamma's Samenstellen en Controle

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Controleopdrachten zijn ook beschikbaar in MLE. Bekijk voor meer informatie:

Prijs

Gebruikersvergoeding werkprogramma SRA-MLE Beoordelen

De gebruikersvergoeding voor het SRA-Werkprogramma (de content) is afhankelijk van het aantal gebruikers:

Gebruikers Prijs per jaar per gebruiker (2024)
1e t/m 5e gebruiker: € 41
6e t/m 10e gebruiker: € 38
vanaf de 11e gebruiker: € 36

Prijzen zijn exclusief btw. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing.

Gebruikersvergoeding MLE software

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte voor de software van MLE Beoordelen kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Release 2023

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Workshops & Webinars

Er is op dit moment geen workshop of webinar gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op om een afspraak te plannen!

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60

Stel hier uw vraag per e-mail