Thuis in uw branche

Kenmerken SRA-Werkprogramma Samenstellen

Risicogericht en efficiënt samenstellen is een vereiste!

Het SRA-Handboek Samenstellen en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken.
Bij risicogericht en efficiënt samenstellen is het belangrijk om kennis over uw klant te krijgen en om deze kennis om te zetten in specifieke aandachtspunten c.q. risico’s bij het samenstellen van de jaarrekening.

Dit betekent dat een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt verricht vóór het daadwerkelijk samenstellen van de jaarrekening. Dit in tegenstelling tot een meer gebruikelijke c.q. traditionele werkwijze waarin de volgorde van de balansposten wordt aangehouden en beperkt wordt gekeken naar de specifieke kenmerken van de onderneming van uw klant. Het werkprogramma Samenstellen tackelt dit door onderscheid te maken in werkzaamheden ten behoeve van administratieve dienstverleningen en de werkzaamheden ten behoeve van het samenstellen. De volgorde (en deels ook de inhoud) van de werkprogramma’s zetten de accountant er toe aan een proactieve houding aan te nemen, waarbij kennis van de klant en zijn onderneming van groot belang is!

In de SRA-samenstelfilosofie is uitgewerkt hoe u de kennis van de klant, de branche en het onderliggende cijfermateriaal combineert tot een maatwerkprogramma. De samenstelfilosofie zit verweven in het werkprogramma Samenstellen.

SRA-Werkprogramma Samenstellen

In het werkprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve dienstverlening en samenstellen. Hierdoor is het werkprogramma efficiënter, indien de administratie van uw klant op orde is kunt u de vragen met betrekking tot administratieve dienstverlening buiten beschouwing laten. Verder bevat het werkprogramma eveneens werkprogramma’s voor Loonheffing, BTW en VpB. Daarnaast kunt u vanuit het werkprogramma de relevante Standaard 4410 en RJk raadplegen, net als het SRA-handboek!

De technische ondersteuning voor het werkprogramma Samenstellen is er vanuit meerdere softwareprogramma’s:

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dyonne Langerak:
E dlangerak@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren