Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-7-2019

De Handboeken Kwaliteit zijn weer geactualiseerd!

Recent heeft Bureau Vaktechniek alle varianten van de Handboeken Kwaliteit geactualiseerd. In dit artikel wordt kort ingegaan op de achtergrond en doelstelling hiervan, alsmede op een aantal specifieke aandachtsgebieden en wijzigingen.

OverlegDe voornaamste aanleiding voor het actualiseren van de Handboeken Kwaliteit zijn de actuele ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. De vorige versies dateren immers uit december 2017.

Wwft aangevuld

Sindsdien zijn – met ingang van 25 juli 2018 – in verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn diverse bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld. Tevens dient er steeds meer aandacht te zijn voor het systematisch in kaart brengen, analyseren en beheersen van integriteitsrisico’s, waarmee accountantsorganisaties te maken krijgen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA).

De derde grote ontwikkeling betreft de implementatie van de Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen organisatie of cliënt (Nadere Voorschriften NOCLAR), met ingang van 1 januari 2019. En last but not least: alle wijzigingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dus meer dan voldoende stof om de handboeken weer te actualiseren.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur