Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-2-2023

Overgangsregeling accountantscontrole WNT groepsverantwoordingen voor 2022

COPRO heeft naar aanleiding van de door het ministerie van BZK gepubliceerde uitvoeringsregeling WNT 2023 geoordeeld dat het controleprotocol deels onuitvoerbaar is. Het ministerie heeft daarom een overgangsregeling voor 2022 getroffen.

Pennen

Let op: deze regeling geldt alleen in bepaalde gevallen.

Lees voor meer informatie het artikel van de NBA: WNT groepsverantwoordingen over 2022 niet in scope accountantscontrole WNT

NB: Naar aanleiding van deze berichtgeving zet SRA-Vaktechniek zich in om de praktijkhandreiking 'Wet normering topinkomens (WNT)' spoedig te actualiseren.